Skip to content

Vi åbner for tilmelding til alle efterårets hold d. 9. juni - men vi lægger løbende nye hold på hjemmesiden, så hold øje når der kommer nyt!

Detalje af maleri af den russiske forfatter Dostojevskij.

Litteratur, kultur og filosofi - Kulturhøjskolen

’Russisk litteratur, kultur og tænkning – mellem Pusjkin og Putin’

v/cand.mag. Nick Bo Madsen

Ruslands frygtelige angreb på Ukraine har skabt en ny verdens(u)orden, der har gjort det endnu mere presserende at forstå det land, som Putin og hans støtter nu igen på uhyggelig vis vil gøre til en totalitær supermagt. På forløbet vil vi grave et spadestik dybere end nyhedsmedierne og se på hvilke følelser, forestillinger og tanker, der har præget den russiske kultur gennem de sidste 300 år.

Ét af de temaer, som kan gøre os klogere på Rusland, er den interne strid mellem de vestligt-orienterede (’zapadniki’) og de slavofile, som har udspillet sig siden Peter den Stores tid. Efter at have været sat på ’standby’ i sovjettiden, vendte denne strid tilbage med fuld kraft efter Murens fald. Det er en kamp om den russiske identitet, som kommer til udtryk i litteraturen og som i den senere tid med Putins propaganda, har fået magtpolitiske konsekvenser.

Men russisk litteratur, kultur og tænkning er meget mere end identitetskamp. Den russiske litteratur er STOR i mange af dette ords betydninger – berømmet for sin suveræne fortællekunst, dybe psykologiske indsigt og udprægede detaljerigdom. Dramatikken, lyrikken, filmen, musikken, billedkunsten og arkitekturen har været nyskabende og stildannende ud over alle grænser i starten af 1900-tallet ind til den sovjetiske censur sendte dens forfattere og kunstnere i enten ydre eller indre eksil.

De fleste af undervisningsgangene vil tage udgangspunkt i litteraturen. Vi vil læse nogle af de absolutte højdepunkter i den russiske litteratur. Underviseren sætter værkerne ind i en større litteratur-, kultur- og idéhistorisk sammenhæng, og vi analyserer, fortolker og diskuterer i fællesskab.
Et par af undervisningsgangene vil dog også have en mere oversigtsskabende karakter og opridser de store historiske linjer.

Onsdage kl. 9.30-13.30 - Hold nr.: 6096

Undervisningen foregår i lokale 2.5 på N. J. Fjordsgades Skole

Hent læseplan for sæsonen

Billede af Nick Bo Madsen, underviser i Litteratur og filosogi på Kulturhøjskolen i FOF Aarhus
Om Nick Bo Madsen
Nick Bo Madsen er cand.mag. i Filosofi og Nordisk Litteratur. Ekstern lektor ved Medievidenskab, Aarhus Universitet.

Litteratur, kultur og filosofi er en del af Kulturhøjskolen