Skip to content

Vi åbner for tilmelding til alle efterårets hold d. 9. juni - men vi lægger løbende nye hold på hjemmesiden, så hold øje når der kommer nyt!

Kulturhøjskolen ved FOF Aarhus

Natur og fugle - Kulturhøjskolen

De nye Danske Naturnationalparker

– hvad betyder det for mangfoldighed og biodiversitet?

v/biolog og naturvejleder John Simoni

I en Naturnationalpark får naturen første prioritet! Hvor man førhen etablerede naturområder på arealer, som ikke fandt anden anvendelse, har man nu valgt at give vild og urørt natur mere plads. Det betyder at al landbrug og skovdrift ophører i Naturnationalparkerne. For at sikre variationen, skal der udsættes større græssende dyr, for at forhindre at naturen vokser op til ensartet og ufremkommelig skov. Variationen, skabt af de græssende dyr, skal sikre overlevelsen af en mængde af vores truede arter og dermed sikre en mangfoldig natur for de kommende generationer.

Hvordan sikrer man en mere oprindelig og vild natur, hvor man samtidig tilgodeser borgernes ønsker om øget brug af og adgang til naturen? Det stiller store krav til naturforvaltningen, og tiltagene er ofte konfliktfyldte.
I denne efterårssæson skal vi besøge flere af de udnævnte Naturnationalparker. Efteråret er sanketid, og der skal høstes af naturen i form af svampe, urter og bær!

Naturen skal opleves derude, og det er primært her undervisningen kommer til at foregå. Turene vil være tilrettelagt, så vi får mulighed for at bevæge os i naturen og lade os bevæge. Naturen lige nu, fugle og miljøperspektiv vil som altid være det centrale i vores ture. Er du ”naturnovice” er der masser af inspiration at hente til oplevelser i naturen. For gengangere er der rig mulighed for fordybelse!

Der arrangeres fælleskørsel i en dertil indrettet naturbus, som ligeledes danner rammen om undervisningen. Enkelte undervisningsdage opsøger vi mere ”eksotiske” naturområder i længere afstand fra Aarhus.

OBS: I tidligere sæsoner har der været et bidrag på kr. 65,- pr. gang til fælleskørslen. Denne sæson er bidraget for fælleskørsel hævet en smule, og I vil skulle betale til fælleskørsel forud for sæsonen. Det vil sige, at alle deltagere vil modtage en faktura på 900 kr. inden sæsonstart i start september. Dette er for fælleskørsel hele sæsonen.

Onsdage kl. 9.30-14.30, hold nr.: 6095
eller torsdage kl. 09.30-14.30, hold nr.: 6093

Billede af John Simoni, underviser i Musik på Kulturhøjskolen i FOF Aarhus
Om John Simoni
John Simoni er biolog og naturvejleder med et livslangt forhold til naturen. Han har studeret Naturfags Didaktik ved Aarhus Universitet. Han er ejer af rejse- og oplevelses-firmaet Natours.dk. John har en bred og erfaren formidlingsbaggrund og betegnes som en af Danmarks bedste og mest engagerede formidlere.

Natur og fugle er en del af Kulturhøjskolen.