Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 8/6 kan du se hele vores efterårsprogram.

Kronhjort og Vangså Klithede i Nationalpark Thy, tur med FOF Aarhus

Nationalpark Thy

Nationalpark Thy

Turleder: Naturvejleder og biolog John Simoni. John er indehaver af firmaet Natours.dk og er en engageret formidler og underviser, bl.a. på Kulturhøjskolen.

På turen rundt i Nationalpark Thy kommer vi til at opleve landskabet, stilheden, højt til himlen, kulturhistorie og de mange fugle, som raster og yngler i området. Vi forventer at se flere ande- og gåsearter, mange forskellige vadefugle – og sjældnere arter som trane, tinksmed, havørn og vandrefalk.

Turen er en del af FOF Aarhus’s turrække til de danske nationalparker.

Om Nationalpark Thy

Nationalpark Thy blev oprettet i 2007 med officiel indvielse d. 22. august 2008 og blev hermed Danmarks første nationalpark. Parken er 244 km2 og strækker sig i et op til 12 km bredt bælte fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.

Etableringen af danske nationalparker var tænkt som en demokratisk proces, hvor private lodsejere, med jorder grænsende op til nationalparken, skulle høres. En langvarig proces! Derfor blev Nationalpark Thy Danmarks første nationalpark, idet ca. 80 % af arealet er statsejet, og kun 20% udgøres af private lodsejere. Forhandlingen om afgrænsningen af Nationalpark Thy var relativ enkel i forhold til efterfølgende nationalparker.

Om naturen i nationalparken

Naturen i Nationalpark Thy er storslået, åben, stille og uberørt. Et stort, sammenhængende og dynamisk landskab formet af flere hundrede års sandflugt, indeholdende landskabs- og naturtyper af både national og international betydning.

Her finder man nogle af Danmarks reneste søer: Vandet Sø og Nors Sø, såkaldte lobeliesøer omkranset af klitter, klitheder og plantager. Længst mod vest præges naturen af de hvide klitter, hvor sandfygning og påvirkningen fra Vesterhavet er størst. Mod syd er Nationalparken domineret af salte strandenge og laguner – et eldorado for rastende fugle!

Program:

 • 09.00 – Afgang fra Musikhuset busholdeplads, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C. Turleder John Simoni står for sikker kørsel og alt det uforudsete.
 • 11.30 – Bygholm Vejle ved fugletårnet: Vi spejder efter havørn, vandrefalk, traner, skestorke, ænder/gæs og vadefugle.
 • 13.00 – Frokost ved Nors Sø, mens der spejdes efter fiskeørn.
 • 13.30 – Vandretur i Hansholm Reservatet. En mosaik af forskellige naturtyper og klitdannelserne så langt øjet rækker. Området huser ynglende traner og en stor bestand af kronvildt. Med stor sandsynlighed byder turen også på en af sæsonens sidste fiskende fiskeørn.
 • 15.30 - Efter kaffe kører vi mod Flade Sø og Ørum Sø. Søerne er et resultat af et fejlslagen landvindingsprojekt fra 1868. Nu arbejdes der igen på at lade Hvidbjerg Å løbe gennem søerne for at fjerne op mod 175 tons kvælstof, inden det løber ud i Limfjorden. I dag huser søerne adskillige ynglende fugle, bl.a. stor præstekrave og stor kobbersneppe.
 • 17.00 – Vi tager et sidste kig på Vesterhavet og kører mod Hanstholm, hvor vi prøver at finde et par af de større krondyrflokke, der græsser i skumringen.
 • 19.30 – Efter aftensmaden vender vi næsen hjemad.
 • 22.00 – ca. ankomst til Musikhuset.

Mindre ændringer af programmet kan forekomme, hvis vind, vejr og fugle ikke følger vores planlægning. Vi vil ligeledes tage hensyn til deltagernes ønsker, hvis det er i flertallets interesse.

Prisen er inkl.:

 • Bustransport i specialindrettet bus med borde, naturbibliotek, køkken og god benplads. Da der ikke forefindes toilet i bussen, foretages der stop undervejs efter behov.
 • Undervisning og guide.
 • Lidt sødt til eftermiddagskaffen.
 • Aftensmad der består af en gryderet med hjemmebagt brød og drikkevarer.
 • Kaffe/the og danskvand ad libitum på hele turen. Yderligere øl og vand kan købes i bussen.

Medbring selv:

Udover personlige ejendele bedes du medbringe en god madpakke til frokost, kikkert, vind- og vandtæt tøj, vandrefodtøj og evt. gummistøvler.

Læs mere om Nationalpark Thy
www.nationalparkthy.dk