Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Kulturhøjskolen FOF Aarhus - Natur og fugle-holdet på tur med underviser John Simoni, Natours.

Kulturhøjskolen

Kulturhøjskolen - forår 2021

Kulturhøjskolen er for alle, der har tid og lyst til at fordybe sig i kulturelle fag og temaer.

Kulturhøjskolen er kendt for kvalitet i sit programudbud og har været på banen mange år i Aarhus. Der sættes fokus på det brede, kulturelle program. Den faste, velkvalificerede lærerstab står for undervisning og foredrag, hvor både fagligt indhold og socialt samvær bliver højt prioriteret. Vi har en fast tilknyttet servicemedarbejder. Ingen højskole uden kaffe!

Kulturhøjskolens undervisning er tilrettelagt ift. folkeoplysningsloven og henvender sig primært til pensionister og efterlønsmodtagere. Andre deltagere og udenbys deltagere er også velkomne, men her vil kursusgebyret være lidt højere, da der ikke gives økonomisk tilskud fra Aarhus Kommune.

Kulturhøjskolen har sin base i Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3.

Download et kort over Solsalens placering

Download et program til udprint

 • Undervisningsfag og fælles fredage

  Mandag: Historie og arkitektur (ved cand.mag. Steen Ivan Hansen)
  Tirsdag: Musik (ved pianist og musikpædagog Vibeke Lundgren Nielsen)
  Onsdag: Litteratur, kultur og filosofi (ved cand.mag. Nick Bo Madsen) eller Natur og fugle (ved biolog og naturvejleder John Simoni)
  Torsdag: Natur og fugle (ved biolog og naturvejleder John Simoni) eller Kunst (ved mag.art. Mette Smed)
  Fredag: Fælles fredage og udflugt
 • Periode og dagsprogram

  Kulturhøjskolen starter mandag den 11. januar 2021 og slutter fredag den 23. april 2021.
  Bemærk venligst: Litteraturholdet starter onsdag den 20. januar og slutter onsdag 12. maj. Natur & Fugle holdet starter onsdag 3. marts/torsdag 4. marts og slutter onsdag 28. april/torsdag 29. april.

  Dagsprogram
  Mandag-torsdag
  Kl. 09.30-12.00 Morgensang, foredrag el. undervisning inkl. en kaffepause ca. kl. 10.30
  Kl. 12.00-12.30 Frokost
  Kl. 12.30-13.30 Undervisning
  *Denne sæson er der særlige tider på alle hold (bortset fra Musik). Læs mere under det enkelte hold.

  Fredag
  Kl. 09.30-11.30 Fælles fredage med foredrag/udflugt (Dørene åbner kl. 9.00 ved foredrag).
  Særlig information vedrørende en fælles udflugt mailes i god tid før udflugten til alle tilmeldte deltagere

  *Servering af kaffe: Denne sæson må vi bede jer om selv at medbringe kaffe/te til fredagsforedragene. Grundet corona-restriktionerne kan vi ikke på forsvarligvis have kaffeservering om fredagen.
  Hvis restriktionerne ændrer sig, får vi hurtigst muligt implementeret kaffe/te igen om fredagen!
  På alle holdene vil der stadig være kaffe/te på bordene.

 • Pris, tilmelding og framelding

  Du skal som minimum tilmeldes to dage på Kulturhøjskolen. Fælles fredage er obligatoriske og tæller som én dag. Derudover vælger du selv, hvilke og hvor mange undervisningsfag du vil deltage i.

  Pris
  2 dage: kr. 3.095,-.* / udenbys deltagere og andre: kr. 3.420,- (et undervisningsfag og fælles fredage)
  3 dage: kr. 3.445,- */ udenbys deltagere og andre: kr. 3.770,-  (to undervisningsfag og fælles fredage)
  4 dage: kr. 3.795,-  */ udenbys deltagere og andre: kr. 4.120,- (tre undervisningsfag og fælles fredage)
  5 dage: kr. 4.145,- */ udenbys deltagere og andre: kr. 4.470,- (fire undervisningsfag og fælles fredage)

  Betalingen gælder for forårssæsonen (t.o.m. den 23/4 2021).
  *Den nedsatte pris gælder pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Aarhus Kommune.


  Tilmelding
  Du kan enten ringe på tlf. 8612 2955, sende en mail til kia@fof-aarhus.dk, eller henvende dig personligt i vores reception i H. H. Seedorffs Stræde 7, 8000 Aarhus C.
  Kontoret er åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14. Torsdag kl. 10-16.30.

  Tilmelding er også mulig efter, at sæsonen er startet.

  Framelding
  Framelding skal ske inden 14 dage før kursets start. Det indbetalte kursusgebyr vil da blive tilbagebetalt, fratrukket et administrationsgebyr på kr. 125,-.
 • Særlige omstændigheder for forårssæsonen

  Sted:
  Hele forårssæsonen og samtlige hold vil foregå i Solsalen på Ingerslevs Boulevard 3.
  Vi har valgt at flytte forårssæsonen til Solsalen, da vi i Solsalen kan tilbyde mere plads, og da der er mulighed for mere luft mellem stolene og bordene end i de mindre klasselokaler på Fjordsgades Skole. Fra efterårssæsonen 2021 vil visse fag på Kulturhøjskolen igen foregå på Fjordsgades Skole, og mødetidspunkterne for Historie og arkitektur samt Litteratur, kultur og filosofi vil flyttes igen.

  Tid:
  Flytningen til Solsalen har påvirket enkelte holds mødetidspunkter. Kig under de enkelte hold.

  Særligt for holdet Natur og fugle

  Vi vil i denne sæson køre i en stor naturbus med 50 pladser (på turene er der maks. 34 deltagere). Der vil både være håndspritdispensere foran og bagi bussen og masker til alle interesserede.

  Vedr. fælles fredage
  På grund af Covid-19 og de gældende retningslinjer ift. antal deltagere vil det ikke være muligt at medbringe gæster til de fælles fredagsforedrag. For at skabe afstand mellem dig og de øvrige deltagere vil vi benytte hele rummet til efterårets foredrag, og vi råder dig derfor til at komme i god tid, hvis du vil sikre dig en god plads.

 • Medarbejdere

  Birthe Meldgaard, billedkunstner og FOF-underviser, står for de daglige praktiske gøremål på Kulturhøjskolen. Hun står bl.a. for kaffen og tilmeldinger til fælles ture. Birthe træffes på tlf. 8612 2955.

  Kia Bertelsen er koordinator på Kulturhøjskolen samt foredrag, kulturrejser og ture. Hun kan træffes på tlf. 8612 2955.

  Læs om underviserne under beskrivelsen af deres fag.

Kulturhøjskolen giver glæde

Læs om Hasse og Kirsten, der holder sig i gang på FOF Aarhus' Kulturhøjskole