Skip to content
Billedfrise med billedere af arkitektur fra Gotland

Historie og arkitektur - Kulturhøjskolen

Nordens historie

Ved cand.mag. Steen Ivan Hansen

De tre lande, Sverige, Norge og Danmark, har en helt særlig samhørighed. Selv om historien handler om krige og mistro, handler den også om en udvikling frem mod samarbejde og tillid til hinanden. Vi vil gennemgå Nordens historie, men også se på alt det, de nordiske lande har fælles.

For at belyse historien på en anden måde vil vi tage udvalgte landsdele op, bl.a. Skåne, som i virkeligheden fremtræder som en blandingskultur af svensk og dansk. Endvidere hører vi om Gotland, hvor Hansaen har været med til at sætte sit præg på øen. Bornholm udgør ligeledes noget særegent, som vi vil kigge nærmere på.

Arkitekturen i Norden vil blive gennemgået, og vi vil belyse, hvorfor byggemåden i de nordiske lande er præget af så store forskelle – fra de norske stavkirker til de danske murstensbyggerier. Findes der en særlig nordisk arkitektur, eller kommer alle påvirkninger til os sydfra?

Naturforholdene vil naturligvis også blive inddraget. Vi ser nærmere på landskaber og naturformer rundt i det kæmpe område, Norden udgør. En præsentation, der vil strække sig fra Norges fjelde, over de svenske skove og søer til de danske løvskove og kornmarker.

Endelig vil vi nå frem til en overvejelse: Hvor står Nordens i dag i disse EU-tider, og er der stadig plads til nordisk solidaritet? Har vi brug for og plads til et nordisk samarbejde? Dét bliver vi klogere på.

Mandage kl. 10.30-14.30
Hold nr.: 6090

Billede af Steen Ivan Hansen

Om Steen Ivan Hansen
Steen Ivan Hansen er cand.mag. i Middelalderarkæologi og Historie. Steen holder foredrag over hele landet og har i mere end 30 år undervist og holdt foredrag hos FOF Aarhus i emnekredsene herregårde, slotte og kirker. Steen står desuden for kulturrejser i ind- og udland.

Historie og arkitektur er en del af Kulturhøjskolen.