Skip to content

COVID-19: Vi har opdateret vores corona-retningslinjer, gældende fra og med den 27. oktober. Du får direkte besked, hvis du er berørt af eventuelle ændringer i forbindelse med din undervisning/foredrag.

Læs retninglinjerne her
Billedfrise af litteratur - Kong Ødipus og Månesten

Litteratur kultur og filosofi - Kulturhøjskolen

Epidemier i litteratur, kultur og tænkning – fra Sofokles til Sjón

Ved cand.mag. Nick Bo Madsen

Efter at vi sammen med resten af klodens befolkning har befundet os i en undtagelsestilstand (som i skrivende stund stadig gør sig gældende) forårsaget af Corona-pandemien, er tiden nu kommet til refleksion og eftertanke over dette forløb.

Litteraturen er et godt udgangspunkt for en sådan eftertanke og refleksion.

Vi vil derfor læse nogle af de litterære værker, der på forskellig vis skildrer epidemier. Den skildrede epidemi kan enten fungere som et bagtæppe for handlingen eller spille selve hovedrollen i værket. Nogle af værkerne tager udgangspunkt i historisk virkelige epidemier (pest, spansk syge, polio), mens andre skaber mere fantasifulde epidemiske scenarier. Nogle af værkerne interesserer sig for epidemien som et konkret historisk fænomen, mens den i andre fungerer som en allegori på et andet fænomen, fx fascismen. Fælles for alle værkerne er dog, at der er tale om STOR litteratur, der også er værd at læse udelukkende i kraft af deres litterære kvaliteter. De udvalgte værker strækker sig over et tidsspand på ca. 2500 år fra Sofokles’ Kong Ødipus (skrevet ca. 430 f.Kr.) til Sjóns nyligt udgivne roman Månesten. Derfor får vi gennem læsningen yderligere et indblik i, hvordan vores opfattelser af epidemier har ændret sig gennem historien.

De fleste undervisningsgange er viet til skønlitteraturen, men et par af gangene vil vi konsultere både en filosof og en medicinhistoriker, der begge har beskæftiget sig indgående med epidemier fra hvert deres perspektiv.

Undervejs i forløbet vil vi med afsæt i værkerne reflektere over den Corona-krise, vi selv gennemlever. Hvilke erfaringer har vi gjort? Hvilke blivende forandringer af vores virkelighed kan vi forvente? Hvordan har Corona-krisen gjort os klogere på naturen, samfundet, det politiske, sociale relationer – og os selv?

Download læseplan for efteråret 2020

Onsdage kl. 9.00-12.00
Hold nr.: 6096

Billede af Nick Bo Madsen

Om Nick Bo Madsen
Nick Bo Madsen er cand.mag. i Filosofi og Nordisk Litteratur. Ekstern lektor ved Medievidenskab, Aarhus Universitet.

Litteratur, kultur og filosofi er en del af Kulturhøjskolen.