Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af kulturhøjskolens natur og fugle hold ved Egå Engsø

Natur og fugle - Kulturhøjskolen

Fugletrækkets naturhistorie – et naturfænomen under forandring!

Ved biolog og naturvejleder John Simoni

Foråret er træktid. Masser af fugle trækker fra deres vinterresidens til yngleområderne nordpå. Hvilke veje og ruter de vælger er afhængig af hvilken art der er tale om. Et trækmønster under forandring: Mange fugle kommer tidligere – mange er slet ikke trukket sydpå og tilbringer vinteren og rider stormen på disse breddegrader.

I forårssæsonen skal vi opsøge de gode østjyske træklokaliteter og finde ud af hvorfor fuglene trækker netop her. Foråret er også perioden, hvor der skal etableres territorier og de skal selvfølgelig forsvares – med fuglesang! Fuglene har samme høreregister som os, og det er sikkert derfor fuglesang vækker glæde og følelser, når vi hører den.

Naturen skal opleves derude, og det er primært her undervisningen kommer til at foregå.

Turene vil være tilrettelagt, så vi får mulighed for at bevæge os i naturen og lade os bevæge. Naturen lige nu, fugle og miljøperspektiv, vil som altid være det centrale i vores ture. Er du ”naturnovice” er der masser af inspiration at hente til oplevelser i naturen. For gengangere er der rig mulighed for fordybelse!

Der arrangeres fælleskørsel i en dertil indrettet naturbus, som ligeledes danner rammen om undervisningen. Der skal forventes et bidrag på kr. 65,- pr. gang til fælleskørslen. Enkelte undervisningsdage opsøger vi mere ”eksotiske” naturområder i længere afstand fra Aarhus. Denne sæson er der også planlagt en spændende heldagstur!

Onsdage kl. 09.30-14.30, hold nr.: 6095
eller torsdage kl. 09.30-14.30, hold nr.: 6093

Bemærk venligst: Natur & Fugle holdet starter denne sæson den første uge af marts (onsdag 3. marts og torsdag 4. marts). Sæsonen slutter den sidste uge af april, hhv. onsdag 28. april og torsdag 29. april.

Billede af John Simoni, underviser i Musik på Kulturhøjskolen i FOF Aarhus
Om John Simoni
John Simoni er biolog og naturvejleder med et livslangt forhold til naturen. Han har studeret Naturfags Didaktik ved Aarhus Universitet. Han er ejer af rejse- og oplevelses-firmaet Natours.dk. John har en bred og erfaren formidlingsbaggrund og betegnes som en af Danmarks bedste og mest engagerede formidlere.

Natur og fugle er en del af Kulturhøjskolen.