Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Uddrag af Edvard Munch maleri, udsmykning fra Universitetet i Oslo

FOF's Sommerhøjskole: Norge - Danmark

FOF's Sommerhøjskole: Norge - Danmark

En hel uge med foredrag og en fællestur under temaet Norge og Danmark

Vi skal se på det tætte forhold mellem Norge og Danmark – kultur, historie og sprog. For godt nok rummer forholdet megen lighed, men forskellene findes også i bl.a. størrelse, natur og ’alder’. Vi kommer omkring kunstnere som Ludvig Holberg, Edward Munch og Henrik Ibsen, og vi ser på vores fælles moderne historie.

På Sommerhøjskolen 2021 bliver disse og flere perspektiver på den norsk-danske historie, kunsten, litteraturen og nutidens samfundsforhold belyst.

Download det fulde program for Sommerhøjskolen 2021