Skip to content

Alle aktiviteter med fysisk fremmøde i FOF Aarhus sættes i bero til og med foreløbigt søndag den 7. februar, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser
Billede af Ludvig Holberg, Edward Munch og Henrik Ibsen - Sommerhøjskole i FOF Aarhus

FOF's Sommerhøjskole: Norge - Danmark

FOF's Sommerhøjskole: Norge - Danmark

En hel uge med foredrag og en fællestur under temaet Norge og Danmark

Vi skal se på det tætte forhold mellem Norge og Danmark – kultur, historie og sprog. For godt nok rummer forholdet megen lighed, men forskellene findes også i bl.a. størrelse, natur og ’alder’. Vi kommer omkring kunstnere som Ludvig Holberg, Edward Munch og Henrik Ibsen, og vi ser på vores fælles moderne historie.

På Sommerhøjskolen 2021 bliver disse og flere perspektiver på den norsk-danske historie, kunsten, litteraturen og nutidens samfundsforhold belyst.

Det fulde program for Sommerhøjskolen kan downloades her primo februar.