Skip to content

Netværk: Ny mening med livet

Netværk: Ny mening med livet

Ufrivillig barnløshed opleves for mange som at være i en eksistentiel livskrise, hvor sorg og krise udfordrer ens tilgang til livet på flere fronter. Når forældredrømmen så ikke lykkes, kan det blive vanskeligt at forestille sig, hvordan livet så skal folde sig ud. For nogen kan det også være meget svært at tage beslutningen om at stoppe fertilitetsbehandlingerne.

At opgive fertilitetsbehandling og gå sit liv i møde uden egne børn, kan være en ensom rejse. hvorfor et netværk med andre ligestillede kan være med til give støtte og inspiration til at finde mening og retning i livet uden egne børn.

Netværkene kan ses som en ekstra dimension, der bidrager med en støtte og forståelse, som det personlige netværk ikke kan i samme grad. Familieterapeut og fertilitetssygeplejerske Maria Salomons har gennem årene lyttet til mange kvinder, mænd og par der har ønsket at komme i kontakt med andre i lignende situation, og hun har personligt faciliteret flere end 100 opstartende netværksmøder af denne art.

Maria Salomons erfaring med netværksdannelse er at, det er forskelligt hvor meget og hvor længe man har glæde af netværkene. Nogle gange får man venner for livet, andre gange vil det blot gøre gavn i en kortere periode, med inspiration, læring og måske personlig udvikling – kort sagt, man er med så længe, det giver mening.

Netværksforløb:
Første møde:

  • Maria faciliterer de to første møder, derefter fortsætter gruppen på egen hånd.
  • Hvert møde varer 2 timer.
  • Formålet med opstartsmøderne er at hjælpe gruppen med at skabe en god gruppedynamik, med respekt og rummelighed for hinandens forskellige historier, overvejelser og beslutninger.
  • På første møde fortæller Maria om sine erfaringer fra tidligere netværk, vi taler om fortrolighed og tavshedspligt. Vi deler historier og taler om jeres forventninger til netværket.

Andet møde:

  • På andet møde beslutter man, om man vil være en del af netværket og gruppens fremtidige mødeform aftales, dvs. hvor tit gruppen ønsker at mødes, samt tid og sted for første møde.
  • I løbet af de to møder vil I have delt forskellige historier og dilemmaer. I vil have lært hinanden at kende i et trygt rum.
  • Hvis I i løbet af de to møder kan mærke, at det af en eller anden grund ikke giver mening for jer, lader I blot være med at melde jer ikke ind i netværket eller orienterer Maria.