Skip to content

Vi har fået ny hjemmeside og arbejder på at løse tekniske problemer. Hvis du har foretaget et køb online mellem den 24/6-6/7 og IKKE har modtaget en bekræftelse og faktura pr. mail, bedes du kontakte os.

Det skal være trygt for dig at gå på aftenskole - se retningslinjerne for Covid-19

Retningslinjer ifm. Covid-19
Førstehjælpskursus ved FOF Aarhus, til dig med ansvar for børn, underviser Bente Dyhrberg

Basal førstehjælp til børn

Basal førstehjælp til børn

Kurset henvender sig til:

  • personer der har med børn i alderen 0-ca. 8 år at gøre
  • pædagoger, lærere, forældre samt bedsteforældre

På førstehjælpskurset vil du lære at handle hurtigt og korrekt, hvis der opstår en situation, hvor der skal ydes førstehjælp i et miljø, hvor børn færdes.

Kurset er kompetencegivende, og efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder praktiske øvelser, og derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i, og som ikke sidder for stramt.

På kurset bliver du undervist i:

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand (herunder alarmsymptomer ved infektionssygdomme)
  • ABC-metoden
  • Stabilt sideleje (til børn)
  • Overlevelseskæden
  • Hjerte-Lunge-Redning specielt til børn
  • Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægt på træning af førstehjælpens hovedpunkter samt hjerte-lunge-redning til børn.