Skip to content

Vi oplever travlhed og forsøger at besvare alle telefoniske henvendelser. Kan du ikke få fat i os, så send os meget gerne en mail.

mail@fof-aarhus.dk

Vi har fået ny hjemmeside og arbejder på at løse tekniske problemer. Hvis du har foretaget et køb online mellem den 24/6-6/7 og IKKE har modtaget en bekræftelse og faktura pr. mail, bedes du kontakte os.

Førstehjælpskursus ved FOF Aarhus, underviser Bente Dyhrberg

Førstehjælp - Alle medborgere

Førstehjælp - Alle medborgere

På dette førstehjælpskursus lærer du, hvordan du, som borger, giver den nødvendige førstehjælp ved hjertestop og ulykker.

Du vil blive i stand til at kunne give hjerte-lunge-redning til en person med hjertestop – både med og uden en hjertestarter, at kunne håndtere situationer med slagtilfælde og forstuvninger samt at kunne handle hensigtsmæssigt ved trafikuheld og andre ulykker.

 

Førstehjælpskurset varer 7 timer og omfatter:

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
  • ABC-metoden
  • Hjerte-lunge-redning med og uden hjertestarter (AED) i praksis til voksne
  • Stabilt sideleje
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
  • Førstehjælp ved akut opståede sygdom
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger
  • Førstehjælp ved forstuvning
  • Førstehjælp ved ulykker

Alle kan deltage på kurset.

Efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder øvelser, og det er derfor vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.

Bemærk: Se også færdelsrelateret førstehjælp, hvis du er ved at tage kørekort.