Skip to content

Vi åbner for tilmelding til alle efterårets hold d. 9. juni - men vi lægger løbende nye hold på hjemmesiden, så hold øje når der kommer nyt!

Førstehjælpskursus ved FOF Aarhus, til dig med ansvar for børn, underviser Bente Dyhrberg

Førstehjælp til børn

Førstehjælp til børn

Kurset henvender sig til:

  • personer der har med børn i alderen 0-ca. 12 år at gøre
  • pædagoger, lærere, forældre samt bedsteforældre

På førstehjælpskurset vil du lære at handle hurtigt og korrekt, hvis der opstår en situation, hvor der skal ydes førstehjælp i et miljø, hvor børn færdes.

Kurset er kompetencegivende, og efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder praktiske øvelser, og derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i, og som ikke sidder for stramt.

På kurset bliver du undervist i:

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand (herunder alarmsymptomer ved infektionssygdomme)
  • ABC-metoden
  • Stabilt sideleje (til børn)
  • Overlevelseskæden
  • Hjerte-Lunge-Redning specielt til børn
  • Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægt på træning af førstehjælpens hovedpunkter samt hjerte-lunge-redning til børn.