Skip to content

COVID-19: Vi har opdateret vores corona-retningslinjer, gældende fra og med den 27. oktober. Du får direkte besked, hvis du er berørt af eventuelle ændringer i forbindelse med din undervisning/foredrag.

Læs retninglinjerne her
Billede fra ordblindeundervisning ved danskunderviser Anette Østergaard, FOF Aarhus

Dansk for ordblinde

Gratis ordblindeundervisning (OBU)

FOF Aarhus tilbyder danskundervisning særligt rettet mod ordblinde. Undervisningen kaldes OBU.

Er du i tvivl om du er ordblind, kan du søge hjælp hos os. Før et kursusforløb med OBU, bliver man altid testet for at se, om der er tale om ordblindhed.

 • Ordblindeundervisning for medarbejdere i virksomheder

  Ordblindeundervisning (OBU) er gratis for medarbejdere og virksomheder.

  Har du medarbejdere, der er ordblinde, kan et danskkursus specielt tilrettelagt for ordblinde være en hjælp i forhold til at forbedre medarbejderens evne til at læse, skrive eller stave.

  Ordblindhed kan være en stor hæmsko, hvis meget kommunikation i virksomheden foregår skriftligt via eksempelvis mail eller online intranet, hvorfor både virksomheden og medarbejderen vil kunne drage stor nytte af, at der bliver taget hånd om ordblindheden.

  Før medarbejderen kan modtage ordblindeundervisning, skal han/hun gennem en test, der viser, om medarbejderen er ordblind og dermed berettiget til undervisningen.

 • Gratis ordblindeundervisning for private

  Er du ordblind eller i tvivl om, hvorvidt du er det? Vil du gerne styrke dine færdigheder inden for læsning, stavning eller skriftlig fremstilling? Så tilbyder FOF Aarhus ordblindeundervisning (OBU) til dig. Sammen med kompetente undervisere har du mulighed for at forbedre din evne til at læse, stave eller skrive.

  Ordblindhed kan være en stor hæmsko i en verden, hvor meget kommunikation foregår skriftligt. FOF Aarhus kan hjælpe dig med at styrke dine faglige kompetencer inden for læsning, stavning eller skriftlig fremstilling både i hverdags- og arbejdssammenhæng. I vores gratis undervisning til voksne ordblinde bliver du undervist på små hold med 4-6 deltagere.

  Før du kan begynde på ordblindeundervisningen, skal du visiteres. Det sker blandt andet gennem en test, som vil vise, om du er berettiget til ordblindeundervisning samt hvilket indhold, undervisningen skal have.

  Testen har til formål at finde ud af

  • Hvilke faglige mål du skal arbejde hen mod
  • Hvor mange timer du skal undervises
  • Om du vil få størst udbytte af at have ene-undervisning eller være på et lille hold
  • Om kompenserende IT kan være en hjælp for dig i din hverdag.