Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede fra ordblindeundervisning ved danskunderviser Anette Østergaard, FOF Aarhus

Dansk for ordblinde

Danskundervisning for ordblinde

Du kommer til at arbejde med læsning, stavning og skriftligt arbejde på dit niveau. Fx basal lydtræning og grammatik, der øger stave- og læsefærdigheder. Undervisningen foregår på små hold med 4-6 deltagere.

OBU er et gratis kursus og der er løbende optag på holdene. 

Før du kan begynde på ordblindeundervisningen, skal du visiteres. Det sker blandt andet gennem en test, som vil vise, om du er berettiget til ordblindeundervisning samt hvilket indhold, undervisningen skal have.