Skip to content

COVID-19: Vi arbejder lige nu på at finde ud af, hvad regeringens seneste retningslinjer kommer til at betyde for vores aktuelle kurser og aktiviteter. Vi følger situationen tæt – hold derfor øje med vores hjemmeside for nye informationer. Ved eventuelle ændringer vil alle berørte blive kontaktet direkte.

Billede fra ordblindeundervisning ved danskunderviser Anette Østergaard, FOF Aarhus

Dansk for ordblinde

Danskundervisning for ordblinde

Du kommer til at arbejde med læsning, stavning og skriftligt arbejde på dit niveau. Fx basal lydtræning og grammatik, der øger stave- og læsefærdigheder.

Undervisningen foregår på små hold med 4-6 deltagere.

Det er et gratis kursus og der er løbende optag på holdene.