Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af talrække fra 0-9

FVU-matematik

Gratis matematikundervisning hos FOF Aarhus

På et gratis kursus i FVU-matematik hos FOF Aarhus, kan du blive klogere på matematik. Du kan få genopfrisket den matematik, du lærte for mange år siden og blandt andet lære procentregning, rumfang og tabellerne på ny.

På kurset kan du få hjælp til at klare hverdagssituationer som lektiehjælp og matematikopgaver på arbejdspladsen.

Er du aldrig blevet helt dus med matematikken, og vil du gerne blive bedre til at regne og bruge enkle matematiske regler. Du bliver bedre til at forstå de tal, du møder i hverdagen; til at gange, dividere samt regne med brøker og decimaler. Du kan også få genopfrisket eller lukket nogle huller og mangler i din viden om regning og matematik.

Kurset tager udgangspunkt i en matematikprøve, som du gennemgår, inden du kommer på et hold. Prøven skal afdække dit niveau, dine faglige behov og ønsker.
Send venligst en mail til Supattra Sang-Ngam på supattra@fof-aarhus.dk og hør nærmere om dato og tidspunkt for test.

  • Trin 1

    Trin 1 er matematik for begyndere. Her arbejdes med at lægge sammen og trække fra samt gange og dividere

  • Trin 2

    Trin 2 er for letøvede. Her arbejdes blandt andet med areal, rummål, figurer og statistik.