Skip to content
Billede fra IT-undervisning ved FOF Aarhus

FVU-digital for virksomheder

FVU-digital for virksomheder

FVU-digital for virksomheder er et gratis tilbud til at styrke dine medarbejdere.

OECD’s kortlægning af voksnes kompetencer viser, at 1 million danskere har vanskeligheder ved at løse hverdagsopgaver på en computer. Det ses samtidig i virksomheder, at flere og flere løsninger bliver digitale – og det stiller krav til dine medarbejderes kompetencer.

Med FVU-digital får de ansatte basale færdigheder med anvendelse af digitale værktøjer, medier og ressourcer på en forsvarlig og hensigtsmæssige måde.

I dag er der høje krav til behandlingen af digitale informationer. Derfor bidrager kurset til at udvikle medarbejdernes digitale dømmekraft gennem strategier og kendskab til grundlæggende it-sikkerhed. Derudover bliver de ansatte introduceret til værktøjer og måder til at kompensere for mangel på basale færdigheder (fx læsning og skrivning), der kan stå i vejen for opgaveløsning i hverdagen (såsom funktioner for oplæsning, diktering eller billeddokumentation).

For at sikre det største udbytte af kurset bliver medarbejderne placeret på det niveau, der er passende, ud fra en individuel samtale og vurdering.

Har du spørgsmål:

For mere information og spørgsmål kontakt Mariacelina Thorgaard på tlf. 8612 2955 eller e-mail mariacelina@fof-aarhus.dk

Læs om de tre forskellige trin på FVU-digital:

Trin 1 

 • Anvendelse af pegeredskab og tastatur

 • Kendskab til digitale værktøjer

 • Enkel filhåndtering

 • Enkel informationssøgning

 • Viden om digital sikkerhed

 • Relevante kompenserende værktøjer.

Trin 2

 • Betjening af relevante enheder og digitale værktøjer

 • Håndtering af data og filer

 • Kvalificeret informationssøgning

 • Digital kommunikation

 • Viden om digital sikkerhed

 • Relevante kompenserende værktøjer.

 

Trin 3

 • Effektiv betjening af enheder og digitale værktøjer

 • Sikker brug i arbejdet med data

 • Informationssøgning og informationsdeling

 • Digital kommunikation

 • Viden om digital sikkerhed

 • Relevante kompenserende værktøjer.

 

Vedrørende trinindplacering foretages der altid en individuel vurdering af medarbejderen. Deltagelse i ét trin forudsætter derfor ikke forudgående deltagelse på et lavere trin.