Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 8/6 kan du se hele vores efterårsprogram.

Billede af engelsk undervisning

FVU-engelsk for virksomheder

FVU-engelsk for virksomheder

FVU-engelsk for virksomheder er et gratis tilbud til at give dine medarbejdere en håndsrækning.

Flere og flere virksomheder begynder at ansætte fra, samarbejde eller kommunikere med mennesker andre lande, hvor det danske sprog alene ikke længere er tilstrækkeligt.

På FVU-engelsk vil dine medarbejdere udvikle sproglige færdigheder, så samtaler let og problemfrit kan føres med udenlandske kolleger eller samarbejdspartnere. Her læres der om fagspecifikke termer i jeres branche og faste vendinger, der er gode at kunne i erhvervsmæssige sammenhænge.

Medarbejderne vil få opbygget et basalt og brugbart ordforråd eller få udvidet det allerede eksisterende ordforråd. Alt efter niveau vil medarbejderen også lære at nuancere ordene.

Undervisningen giver også god indføring i, hvordan mails, dokumenter, CV og anden kommunikation udformes.

Læringsområder med konkrete faglige mål for hvert af disse områder:

 • Lytteforståelse
 • Læseforståelse
 • Samtalefærdighed
 • Mundtlig færdighed
 • Skrivefærdighed

Et FVU-engelskkursus giver dine medarbejdere et godt grundlag for en fælles forståelse, som letter arbejdet, mindsker risikoen for misforståelser og effektiviserer arbejdsgangen.

FVU-engelsk vil ud fra en individuel samtale og vurdering placere medarbejderne på det niveau, der er passende.

Undervisningen er praksisnær efter jeres branche og virksomhed. Derfor vil fokus være alt efter jeres behov.

Har du spørgsmål:
For mere information og spørgsmål kontakt Mariacelina Thorgaard på tlf. 8612 2955 eller på e-mail mariacelina@fof-aarhus.dk

 

Læs om de fire forskellige trin

Trin 1

 • Enkle kommunikationsstrategier
 • Elementært ordforråd fra arbejdspladsen
 • Læsning og stavning på basalt niveau
 • Informationssøgning.


Trin 2 

 • Enkle kommunikationsstrategier
 • Centralt ordforråd fra arbejdslivet
 • Faste vendinger
 • Læsning og stavning på basalt niveau.


Trin 3

 • Kommunikationsstrategier
 • Ordforråd og faste vendinger fra arbejdslivet
 • Det engelske sprogs opbygning
 • Kortere tekster – herunder lyd og billeder om jobrelaterede emner.


Trin 4 

 • Kommunikationsstrategier
 • Ordforråd og faste vendinger fra arbejdslivet
 • Forskellige typer tekster – her-under korte fagspecifikke tekster
 • Viden om kultur- og samfunds-forhold i en globaliseret verden.


Desuden skal det sikres, at det faglige niveau i fagets forskellige trin indplaceres i forhold til Den fælles europæiske referenceramme for sprog (Europarådet).

Deltagelse i ét trin forudsætter ikke forudgående deltagelse på et lavere trin – der foretages altid en individuel vurdering.