Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billeder fra undervisning i knipling ved FOF Aarhus

Knipling - studiekreds

Knipling - studiekreds

Kan du kniple, og har du lyst til at kniple sammen med andre, så kom og vær med. Der er vejledning efter behov.

Vær opmærksom på, at dette hold er en del af FOF Aarhus' studiecirkler.  

En studiecirkel minder meget om vores almene hold, hvor du øver dig i en færdighed og bruger nogle hyggelige timer sammen med andre kursister. Studiecirkler adskiller sig fra de almene hold, da de er opbygget efter en speciel undervisningsform. Det betyder, at det er dig og de andre kursister, der i samarbejde med kursets tovholder finder ud af, hvad du vil lære, og hvordan du ønsker, at undervisningen skal foregå. Et studiecirkel-hold er en unik mulighed for dig, som ønsker at udfolde dig frit indenfor et felt, mens du henter inspiration fra andre.

Du kan læse mere om studiekredse her.