Skip to content

Glæd dig til d. 7. december, hvor du kan gå på opdagelse i alle forårets aktiviteter!

Portræt af Judith Leyster, kursus i kunsthistorie i FOF Aarhus

Portrættet i vestlig malerkunst - fra renæssance til modernisme

Portrættet i vestlig malerkunst - fra renæssance til modernisme

Portrættet, som vi kender det i dag, vokser for alvor frem i renæssancens Italien i 1400- og 1500-tallet, hvor de første individuelle, realistiske portrætter vinder indpas. Med humanismens og borgerskabets fremvækst opstår der blandt den nye gruppe af velstillede borgere et ønske om udødeliggørelse gennem portrættet.

Portrættet som fænomen rejser væsentlige spørgsmål om objektivisering, selvopfattelser og menneskers behov for selvrepræsentation til alle tider. Over fire semestre vil vi beskæftige os med portrættet som fænomen i vestlig malerkunst fra renæssance til modernisme (man kan dog sagtens deltage i semestrene enkeltvis).

I dette semester fokuserer vi på portrætmaleriet i renæssancen og barokken, hvor vi støder på store navne som Leonardo da Vinci (1452-1519), Raffaello Santi (1483-1520), Artemisia Gentileschi (1593-1653) og Rembrandt (1606-1669). Vi ser på portrætmaleriets udvikling gennem kunsthistoriens forskellige stilperioder, og vi bliver klogere på ligheder og forskelle de respektive perioder og kunstnere imellem. Vi vil desuden beskæftige os med selvportrættet som en selvstændig kategori under portrætmaleriet.

Kurset henvender sig til alle. Der vil være plads til dialog og perspektivering af emnet.