Skip to content
Kursus i græsk epos i FOF Aarhus - læsning af bl.a. Vergils Aeneide

Græsk og romersk epos

Græsk og romersk epos

Græsk og romersk litteratur er en af Europas grundpiller. I dette kursus beskæftiger vi os med nogle af de store episke digte. Vi undersøger det enkelte værks handlingsforløb og temaer og mere generelt på eposgenrens udvikling i Antikken. Kursisterne skal selv skaffe sig de græske tekster til 1. og 2. kursusgang, mens de romerske tekster udleveres i kopi. I undervisningen vil der både være forelæsning og fælles diskussion.

Kursusplan:
1. Homers Iliade 1. sang og 6. sang
2. Homers Odyssé 9. sang og 10. sang
3. Vergils Aeneide (uddrag udleveres)
4. Ovids Metamorfoser (uddrag udleveres)

Undervisningsmaterialerne er ikke inkluderet i prisen.