Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
ACT kursus hos FOF Aarhus

Meningsfuldt liv med ACT

Meningsfuldt liv med ACT

ACT er en mindfulnessbaseret tilgang til livet, som kan hjælpe dig til at leve et indholdsrigt og meningsfuldt liv. Vi undgår ikke naturlig smerte i livet, men ACT-modellen viser, hvordan mange af os i vores iver efter at undgå dette indre ubehag gør ubehaget større med det resultat, at vi forringer vores liv med tristhed, handlingslammelse og manglende mening til følge. 

Du vil på kurset blive tydeligere på, hvad der er vigtigt for dig her i livet, og hvilke former for indre ubehag, der stopper dig i at bevæge dig i den retning, du ønsker. Samtidig vil du stifte bekendtskab med teknikker fra ACT-modellen, der kan hjælpe dig til at overvinde forhindringerne for at gå efter det liv, der giver bedst mening for dig.

Det skulle også gerne skabe muligheder for mere engagement og begejstring i dit liv.

Kurset er for alle, som er nysgerrige på, hvordan de kan komme til at leve mere i overensstemmelse med deres personlige værdier, og som gerne vil have konkret viden om, hvordan de kan øge deres livskvalitet.