Skip to content
Kathe Rasmussen, underviser på motionshold for fold med skade efter skade på hjernen - FOF Aarhus

Træning i naturen efter hjerneskade

Træning i naturen efter hjerneskade

Vi skal ud i naturens elementer og afprøve og udfordre vores fysiske kunnen. Du træner sammen med ligestillede, som kender følelsen af en kropsdel, der halter bagefter, efter skade i hjernen; fx blodprop eller blødning. Du ønsker større tryghed og sikkerhed ved at færdes i naturen på egen hånd.

Vi laver træningsøvelser, som udfordrer og styrker din fysik, udvider din tryghedszone og giver behændighed i natur og terræn. Vi anvender stavgangsstave eller stok under træningen og træner desuden din koordination imellem højre og venstre kropsdel.

Målet er at du:

  • Udnytter dine fysiske kompetencer optimalt trods handicaps
  • Opnår større fortrolighed ved færden i terræn, vind og vejr
  • Får en bedre gangfunktion med rytme
  • Går med større overskud

Tempoet er meget roligt, og der tages hensyn til den enkelte.
Du får inspiration til, hvordan du kan omsætte og implementere øvelserne i din dagligdag, og ideer til hvilke øvelser der er specielt vigtige for dig.

Underviseren Käthe er uddannet fysioterapeut og har stor undervisningserfaring i dans, gymnastik, naturfitness og stavgang. Hun har selv været igennem langvarige genoptræningsforløb efter skade i hjernen.