Skip to content
Billede af ung kvinde med hest

Ridning

Ridning

Rideundervisningen foregår på Åstrup Ridecenter ved Skødstrup i dagtimerne. Målsætningen er at lære at ride og styre hesten i kortere og længere tid. Der fokuseres på balancetræning, koordinering, krydsbevægelser/hofterotation, konditions- og styrketræning. I laver små dressurøvelser i parade, skridt og trav. I sommerhalvåret rider I udendørs og i terrænet. I er maks. seks ryttere på hvert hold samt hjælpere. FOF Aarhus har ridehjelme. Der udarbejdes individuel undervisningsplan, som tilpasses den enkeltes forudsætninger, færdigheder og behov.

Bemærk: Grundet den nuværende situation og udviklingen vedr. Covid-19 tages der forbehold for, at der kan ske ændringer eller udskydelser i de fremtidige mødedatoer.

Praktiske informationer

Handicapridning er en del af ”Specialundervisningsloven for voksne”. Lovens klare mål er at forbedre deltagerens funktion og mulighed for at deltage mere aktivt i samfundslivet gennem en afhjælpning eller begrænsning af virkningerne af et handicap.

FOF Aarhus kan arrangere kørselsordning, hvis du pga. dit fysiske handicap er forhindret i at tage offentlig transport. Du vil som udgangspunkt indgå i en kørselsordning med andre. Du kan også få en folder ved at kontakte FOF Aarhus på tlf. 8612 2955.

Inden du melder dig til et hold, så skal dit handicap dog først vurderes ved ansøgning. Download ansøgningsskema og folder  her på siden.