Skip to content

Alle aktiviteter med fysisk fremmøde i FOF Aarhus sættes i bero til og med foreløbigt søndag den 7. februar, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser
Billede af akkord til musik-teori for rytmiske musikere i FOF Aarhus

Music Theory - for rhythmic musicians

Music Theory - for rhythmic musicians

The course will focus on the principals of music theory and harmony from a basic level. The course will concentrate on:

  • Study of the basics of notation and nomenclature.
  • Study of intervals: learning music nomenclature and the difference between the enharmonics.
  • Study of scales: learning the intervallic structure of the major, minor scales and the derivative modes. Learning the difference between parallel and relative scales.
  • Basics of harmony: learning how to build chords from the major and minor scales starting from the triads and then adding the 7ths to come up with the basic harmonic universes of the major, minor scales and modes. Studying harmonic functions and start with basic harmonic analysis.

The course and materials will be in English. Materials are not included in the price.