Skip to content

Glæd dig til alle vores nye kurser, foredrag og ture! Vi åbner løbende for tilmelding, og senest d. 6/12 kan du se hele vores forårsprogram på hjemmesiden.

Kursus | Dansk for viderekomne

Dansk for viderekomne 1 (B2)

Dansk for viderekomne 1 (B2)

Et danskkursus for udlændinge, der allerede taler et godt dansk, men gerne vil blive endnu bedre.

På dette kursus er det mundtlige sprog i centrum. Vi vil arbejde på, at du får en større grad af nuancer ind i dit sprog, ligesom vi vil have en særlig opmærksomhed på at korrigere de typer af fejl, som du laver, så du kan opnå større sikkerhed i at tale dansk i din hverdag.

Vi finpudser dit sprog ved også at fokusere på udvalgte områder af dansk grammatik og udtale.

I undervisningen bruger vi artikler, noveller, sange og andre tekster på dansk, som tager pulsen på historiske og kulturelle forhold i Danmark. Du vil også skulle holde et oplæg om et selvvalgt emne, som kan relatere til fx dit arbejde, din hobby eller et emne, du er optaget af. Desuden skal du være forberedt på, at der vil være en del hjemmearbejde mellem timerne.

Timerne vil blive holdt på dansk, men engelsk vil af og til blive brugt som hjælpesprog.

Forudsætninger for deltagelse

Dansk for viderekomne 1 (B2) henvender sig til dig, der enten studerer eller har gennemført en uddannelse. Din baggrund kan fx være et bestået modul 4 på ”Danskuddannelse 3” eller lignende. Du behersker desuden mindst ét andet europæisk fremmedsprog og har derigennem et godt generelt kendskab til grammatiske begreber.

NB: Kurset er ikke rettet mod at kunne bestå nogle af de officielle danskprøver, og der er ingen eksamen efter kurset.

Praktisk information

For at vi sammen kan finde det rigtige hold til dig, opfordrer vi dig til at tage vores gratis online test. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du efterfølgende har brug for hjælp til at fortolke dit testresultat i forhold til at vælge det rigtige kursus.

Vi bruger kopier og indscannede materialer, som aftales løbende.

Udgifter til undervisningsmaterialer er ikke inkluderet i prisen.