Skip to content
Billede fra Venedig Italien

Italiensk - CELI

Få dokumentation af dine italienskkundskaber med CELI

I samarbejde med Università per Stranieri di Perugia tilbyder FOF Aarhus eksamen i Italiensk

I samarbejde med Università per Stranieri di Perugia tilbyder FOF Aarhus nu muligheden for at tage en eksamen i italiensk og få et certifikat, som kan bruges overalt i verden til dokumentation af italienskkundskaber. Vi udbyder eksamen på niveau B1 (CELI 2) og B2 (CELI 3).

CELI certifikaterne kan bruges som dokumentation på dit italienskniveau, hvis du f.eks. skal på udveksling eller på studieophold i Italien, eller du ønsker at tage til Italien som arbejdssøgende.

Alle kan melde sig til eksamen. Hvis du gerne vil føle dig lidt mere sikker rent sprogligt inden eksamen, kan vi anbefale vores almindelige italienskkurser, der giver en god træning af den mundtlige sprogfærdighed og en stor hjælp til at forstå både talt og skrevet italiensk. Der er også korte kurser med fokus på de grammatiske emner, der kan være specielt vanskelige for danskere. Du kan se alle kurserne her.

Online eksamenstræning:
Ønsker du et mere koncentreret forløb med fokus på den aktuelle eksamen, gennemføres der i weekenderne op til eksamen et kort undervisningsforløb i eksamensteknik. På disse kurser gennemgås de opgavetyper, du vil møde til eksamen, så du på forhånd kender eksamensformatet og får trygheden ved at vide, hvad der venter dig. Læs mere om den online eksamenstræning nedenfor.

Download folder med alle FOF Aarhus' certifikatsprogkurser

 • Online eksamenstræning

  Vil du gerne forberede dig til eksamen på et koncentreret kursusforløb, kan du i weekenden op til eksamen deltage i et kort undervisningsforløb i eksamensteknik. Her får du kendskab til de opgavetyper, som indgår i eksamen, så du på forhånd ved, hvad der venter dig.

  Dette korte forløb gennemføres online via Zoom med 4 undervisningsgange på følgende dage:

  Lørdag & søndag d. 20-21. februar: Gennemgang af prøvens skriftlige og grammatiske opgavetyper (der afleveres en prøve-opgave den efterfølgende onsdag).
  Lørdag & søndag d. 27-28. februar: Gennemgang af prøvens mundtlige opgavetyper samt feedback på skriftlig aflevering.

  Undervisningen foregår som gruppeundervisning, og den samlede undervisningstid afhænger af antallet af deltagere (45 minutter per deltager). Max antal deltagere: 4 
  Undervisningen foregår mellem kl. 14 og 17 de pågældende datoer.

  Pris for 4 undervisningsgange: kr. 1.545,-
  Tilmeldingsfrist: 12. februar.
  Tilmelding sker ved henvendelse til afdelingen for fremmedsprog. Kontakt afdelingsleder Vibeke Rosendal på vibeke@fof-aarhus.dk eller på tlf. 8612 2955 mellem kl. 10 og 14.

 • Eksamen

  Eksamen for CELI 2 og CELI 3 afholdes i marts, juni og november. Datoerne offentliggøres her, så snart de foreligger. Eksamensgebyret er 2300 kr. For deltagere på FOF's forberedelseskurser er prisen 1900 kr. (Heraf går 900 kr. til universitetet i Perugia for administrationen af den skriftlige eksamen).

  Kommende eksamensdatoer:
  23. november 2020 (tilmeldingsfrist: 2. oktober)
  8. marts 2021 (tilmeldingsfrist: 25. januar)
  22. juni 2021 (tilmeldingsfrist: 10. maj)

  Eksamen gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

  Tilmelding til eksamen
  Du skal gøre to ting for at blive tilmeldt eksamen.

  1. Download tilmeldingsblanket (PDF Download)
  Send den udfyldte blanket per mail til eksamensadministrator Giulia Pierucci. Hun sender den udfyldte blanket videre til Università per Stranieri di Perugia, som har det overordnede ansvar for eksaminerne. Giulia's mail: globetrottola@yahoo.it

  2. Betaling
  CELI 2 (B1) eksamen den 23. november 2020: Betaling for eksamen
  CELI 3 (B2) eksamen den 23. november 2020: Betaling for eksamen
  CELI 2 (B1) eksamen den 8. marts 2021: Betaling for eksamen
  CELI 3 (B2) eksamen den 8. marts 2021: Betaling for eksamen
  CELI 2 (B1) eksamen den 22. juni 2021: Betaling for eksamen
  CELI 3 (B2) eksamen den 22. juni 2021: Betaling for eksamen

  Tilmeld dig de forskellige eksamener nedenfor.

  Bemærk: Din tilmelding er først gyldig, når vi har modtaget både blanket og betaling.

 • Den fælles europæiske referenceramme

  Du kan læse mere om CELI på hjemmesiden: Università per Stranieri di Perugia

  Niveauer:
  Kursernes niveauer er tilpasset Den fælles europæiske referenceramme (CEFR), som fastlægger internationale standarder for sproglige kompetencer.
  A1 er det laveste niveau og C2 det højeste.

 • Tag en gratis online sprogtest

  Find dit niveau ved at tage vores gratis online sprogtest

 • Informazioni in italiano – Incontro informativo

  Certificazione Linguistica in Italiano dell’Università per Stranieri di Perugia – CELI
  Il programma di FOF-CELI offre corsi di preparazione agli esami CELI 2 (livello B1) e CELI 3 (livello B2).
  Gli esami di certificazione CELI fanno riferimento al Quadro Comune Europeo, che stabilisce e descrive i livelli di competenza linguistica secondo standard riconosciuti a livello internazionale.
  Per saperne di più consulta il sito dell’Università per Stranieri di Perugia

  I certificati CELI si possono usare per esempio se si deve studiare in Italia o se si cerca lavoro in Italia. Chiunque può iscriversi ai corsi, anche se non interessato a sostenere l’esame di certificate. È anche possibile iscriversi all’esame senza aver participato a un corso.
  Si consiglia di eseguire un test di piazzamento per conoscere il proprio livello.
  È possibile eseguire un test di piazzamento durante l’incontro informativo o per conoscere il proprio livello prima di segnarsi al corso.
  Test di piazzamento

  Date degli esami
  Gli esami del CELI 2 e CELI 3 si tengono a marzo, giugno, e novembre. Le date vengono rese note qui, non appena disponibili. Il COSTO dell'iscrizione all'esame è 2.300 (di queste, 900 sono relative alla tassa d'iscrizione da pagare all'Università di Perugia).
  Per i partecipanti ai corsi di FOF di preparazione all’esame il prezzo è 1.900 kr.

  Prossime sessioni d’esame
  23 novembre 2020 (termine ultimo per l’iscrizione all’esame: 4 ottobre 2020)

  Iscrizione all’esame
  Per iscriverti all’esame devi fare due cose.

  1. Scaricare il modulo d’iscrizione (PDF download)
  Compilare il modulo e inviare il modulo compilato a Giulia Pierucci (responsabile per gli esami CELI) all’indirizzo email globetrottola@yahoo.it. Giulia Pierucci provvederà a inviare il modulo all’Università per Stranieri di Perugia, che amministra e gestisce gli esami.

  2. Pagare
  CELI 2 (B1) esame il 23 novembre 2020: pagamento tassa d’iscrizione
  CELI 3 (B2) esame il 23 novembre 2020: pagamento tassa d’iscrizione
  Attenzione: l’iscrizione sarà valida solo quando avremo ricevuto sia il modulo che il pagamento della tassa d’iscrizione.

Filtrér