Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af japansk skilt med skrifttegn - Hikari og Shin-Ösaka

Japansk 2

Japansk 2

For deltagere med et kendskab til japansk svarende til 40-50 timers undervisning.

På kurset har vi stort fokus på det mundtlige og på udtalen, så du gradvis bliver i stand til at føre en enkel samtale på japansk. Men da skriftsproget er basis for det mundtlige, vil vi også bruge tid på det skriftlige samt på grammatik og tekstlæsning.

Du får udvidet dit kendskab til de japanske alfabeter Hiragana og Katakana, og vi vil også kigge lidt på kanji, som er fællesbetegnelsen for de mange kinesiske tegn, der indgår i det japanske skriftsprog.

Gennem undervisningen i japansk får du også et dybere indblik i japansk kultur.

Undervisningsmaterialerne er ikke inkluderet i prisen.