Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af Margrethe Clausen, cand. merc. I finansiering fra Århus Universitet. Tidligere aktieanalytiker og er desuden underviser i Økonomi på Erhvervsakademiet Dania.

Aktieinvestering for begyndere - online kursus

Aktieinvestering for begyndere - online kursus

Lær at investere i aktier på egen hånd uden om bankerne

Dette kursus er til dig, der lige er kommet i gang eller vil i gang med selv at købe aktier med henblik på en langsigtet investering - eksempelvis pension eller opsparing.

På det online kursus kommer vi omkring:

  • Fordelene ved at investere selv, risikoen og den indsats, man skal regne med at lægge for dagen. Introduktion til begreber som risikoprofil, langsigtet investeringsstrategi og -principper, aktiv og passiv investering. Oversigt over de forskellige handelsplatforme, priser, fordele og ulemper og herunder beskatning. Oversigt over de steder, du kan få information om markederne og aktier.
  • Hvad er en aktie, og hvad kan du forvente af afkast ud fra et historisk perspektiv? Basale investeringsprincipper, entry- og exitstrategi og porteføljepleje. Hvilken strategi passer bedst til dig?
  • Introduktion til investeringsforeninger (herunder ETF’er) og obligationer. Metoder til at udvælge aktier, særligt DCF-metoden. Eksempler på hvordan DCF-metoden anvendes i praksis i det virkelige liv, og hvordan du skal agere ud fra resultaterne.

Vores underviser, Margrethe, laver 3 webinarer, som du kan se, når det passer ind i din hverdag. Links og kode til Vimeo, hvor videoerne ligger, sendes til dig pr. mail.

  • Den første video: Teori og investeringsprincipper - sendes til dig den 14. april 2021
  • Den anden video: Investering i praksis og passiv investering - sendes til dig den 21. april 2021
  • Den tredje video: Aktiv investering og aktieanalyser - sendes til dig den 28. april 2021.

Som afslutning på kurset mødes vi online via Zoom til en fortsættelse af aktieanalyser og besvarelse af spørgsmål. Det foregår onsdag den 12. maj kl. 18:30-20.00.

Sådan deltager du i kurset:
Mødelink og vejledning til Zoom fremsendes pr. mail mandag den 10. maj 2021. Vi anvender litteraturen The Intelligent Investor af Benjamin Graham og Investment Valutations af Aswath Damodaran. Det er ikke obligatorisk for undervisningen, at du har læst disse bøger.

Vigtigt: Du tilgår videoerne og den sidste, online mødegang på din computer.