Skip to content
Billede af fransk landskab

Online - DELF: Alment fransk (B1) - eksamenstræning

Online - DELF: Alment fransk (B1) - eksamenstræning

Vil du gerne forberede dig til eksamen på et koncentreret kursusforløb, kan du i ugerne op til eksamen deltage i et kort undervisningsforløb med fokus på eksamensteknik. Her får du kendskab til alle de opgavetyper, som indgår i eksamen.

Da det er et meget kort kursus med særligt fokus på eksamensteknik, kræver det, at du på forhånd har det sproglige niveau, der skal til for at bestå eksamen.
Undervisningen foregår som gruppeundervisning. Max antal deltagere: 4

Der er garanti for, at kurset gennemføres. Dog reduceres undervisningstiden til det halve (dvs. 55 min. per undervisningsgang) i tilfælde af, at der kun er 1 deltager på kurset.