Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere
Billede af et gadeskilt i Berlin, Rosa - Luxenburg - Strasse

Tysk grammatik - grundkursus (online)

Tysk grammatik - grundkursus (online)

Vil du gerne blive bedre til den tyske grammatik? Den er faktisk ikke så svær, og den ligner den danske grammatik meget mere, end du måske tror. Du kan sagtens deltage i kurset, selvom du kun behersker et grundordforråd i tysk, for det er ikke det, det kommer an på her.

Vi vil tage udgangspunkt i den danske grammatik (og ved behov kort repetere ”kryds og bolle”, dvs. sætningsanalyse). Vi starter med artiklerne (kendeordene), og derefter tager vi fat på verberne (udsagnsordene) i nutid, førnutid og bydeform, og til sidst skal vi kigge på forholdsordene (og hvilken kasus de styrer), stedordene og tillægsordene. Vi laver eksempler og løser opgaver sammen, og der vil også være lidt hjemmeopgaver.

Undervisningen foregår online via Zoom. Zoom er et virtuelt klasseværelse, hvor deltagerne kan både se og høre hinanden. Zoom er et gratis program, men det kræver, at du har adgang til en computer, tablet eller smart-/ iPhone med kamera og audio. Du vil modtage en vejledning til installation af programmet samt et mødelink fra underviseren. Undervisningsmaterialer fremsendes elektronisk.