Skip to content

Information om covid-19

Senest opdateret: 11. juni kl. 12.30 

Velkommen indenfor igen!

Vi er genåbnet igen og glæder os sådan til at se dig på et væld af spændende kurser, foredrag og aktiviteter!

Under nedlukningen har vi planlagt en perlerække af nye, spændende tilbud til dig, og du kan roligt glæde dig til at blive beriget med ny viden, læring, gode fællesskaber og nye interesser. Er du blevet glad for at dykke ned i dine interesser hjemmefra, så gå også på opdagelse i de mange online aktiviteter, som du stadig kan finde på hjemmesiden.

Retningslinjer for genåbningen

I forbindelse med den yderligere genåbning sker der en udfasning af de tidligere restriktioner for deltagelsen i aktiviteter i FOF Aarhus. Du kan læse om udfasningen og se de gældende retningslinjer nedenfor. 

Der kan gælde særskilte retningslinjer for de enkelte fagområder. Se de særskilte retningslinjer nederst på siden.

Coronapas
Fra mandag den 14. juni 2021 er der ikke længere krav om at vise coronapas, når du deltager i langt de fleste aktiviteter i FOF Aarhus.
Bemærk: Enkelte arrangementer afholdes på lokationer, hvor der kan være krav om coronapas. Det vil du i så fald få besked om ved tilmelding.

Mundbind/visir
Kravet om at bruge mundbind/visir ophæves fra mandag den 14. juni 2021. Hvis du føler dig tryggest ved at bære mundbind eller visir, er du naturligvis velkommen til det.

Afstand
Der gælder følgende arealkrav indtil den 1. august 2021:

 • For aktive hold: Maks. 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • For passive hold: Maks. 1 person pr. 2 m2 gulvareal, hvis deltagerne hovedsageligt sidder eller ligger ned.

Fra den 1. august 2021 nedsættes arealkravet til 2 m2 pr. person. 
Fra den 1. september 2021 ophæves arealkravet helt.

Rengøring og hygiejne
I FOF Aarhus vil vi fortsat have særlig fokus på rengøring af kontaktpunkter og udluftning. Du vil som deltager have adgang til håndvask eller hånddesinfektionsmiddel på undervisningsstederne, og vi opfordrer til, at du også selv medbringer håndsprit.

Tak for din hjælp
Når du deltager i aktiviteter hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte: Hold afstand, vask/sprit hænder, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt og bliv hjemme, hvis du er syg.

Derudover vil vi bede dig være opmærksom på følgende:

 • Husk at vaske hænder eller spritte af, inden du kommer. Medbring gerne selv håndsprit.
 • Husk at holde afstand til de andre deltagere.
 • Kontakt os hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer her: coronasmitte.dk

Er du i tvivl om noget eller har brug for yderligere information, kan du læse mere om den aktuelle situation og myndighedernes gældende retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Kulturministeriets hjemmeside og coronasmitte.dk
Du kan også ringe til corona-telefonen og få hjælp og vejledning.

Særlige forholdsregler for de enkelte fagområder

 • Bevægelseshold

  Det er nu igen muligt at benytte vores redskaber som bolde, måtter osv., så længe du selv spritter redskaberne af før og efter egen brug. Der vil være sprit og papir tilgængelig på undervisningsstedet. Hvis du er mest tryg ved at medbringe egne redskaber til undervisningen, er du meget velkommen til det.

  Du kan se en oversigt over de redskaber, som du eventuelt vil få brug for her.

  Omklædningsrummene må også benyttes. Hertil vil vi bede dig om at holde god afstand til de andre kursister og spritte håndtaget på skabet og bænken af efter egen brug.

 • Før-/efterfødselshold

  Vi afholder online fødselsforberedelse og ve-træning! Der kommer løbende nye hold.

  På hold med fysisk fremmøde:
  Det er nu igen muligt at benytte vores redskaber som bolde, måtter osv., så længe du selv spritter redskaberne af før og efter egen brug. Der vil være sprit og papir tilgængelig på undervisningsstedet. Hvis du er mest tryg ved at medbringe egne redskaber til undervisningen, er du meget velkommen til det.

  Hvis du vil benytte vores puder, kan du evt. medbringe et pudebetræk eller lagen.

 • Selvtræning på lokalcentre

  På lokalcentrene gælder der følgende særlige forholdsregler:

  • Fra mandag d. 14. juni er der ingen krav om mundbind.
  • Der er fortsat krav om, at du har gyldigt coronapas, når du træner. Der vil løbende blive foretaget stikprøvekontrol af coronapas.
  • Det anbefales fortsat, at man holder 2 meters afstand, når man træner.

  Læs mere om selvtræning og det maksimale antal personer i træningslokalerne på lokalcentrene her.

 • Madhold

  I køkkenerne vil der naturligvis være rig mulighed for at vaske hænder. Vi anbefaler også, at du selv medbringer håndsprit. 

  Vi laver som oftest maden i par, og der vil i køkkenstationerne være mulighed for at holde god afstand.

  Der er som udgangspunkt nok køkkenredskaber til, at du kun skal dele redskaber med din makker. Bliver det nødvendigt, at et redskab benyttes af flere, skal alle huske at vaske det grundigt af efter hver brug.

  Når du henter råvarer fra det fælles råvarebord, er det vigtigt, at du har handsker på. Handskerne kan naturligvis også benyttes under hele kurset. Du kan tage dine egne handsker med eller få udleveret handsker af underviseren.

  På kurser, hvor deltagerne spiser sammen, sidder vi ved store borde med mulighed for at holde afstand, og man spiser den mad, man selv har tilberedt.

 • Kor, sang, orkestre og koncerter

  kor og orkestre vil undervisningen kunne tilrettelægges efter retningslinjerne for kulturarrangementer med siddende publikum, hvor forsamlingsloftet er 500. Alle deltagere skal da sidde med afstand og med front mod underviseren.

  Ved koncerter er det koret eller orkestret, som er på scenen, og derfor træder det lille forsamlingsloft i kraft, så der højst må være 10 personer på scenen. Såfremt afstands- og pladskravet kan overholdes, må der være op til 500 til stede (aktører, publikum og personale inklusive).

 • Foredrag

  Til foredrag vil der være 1 meter mellem hver deltager. Vi fylder salen op fra scenen, så kom i god tid, hvis du vil sikre dig en god plads.

  Ved indgangen vil der være håndsprit.

 • Udflugter med busture

  På alle busture vil der være pladser nok til, at du kan sidde på en sæderække for dig selv.