Skip to content

COVID-19: Vi har opdateret vores corona-retningslinjer, gældende fra og med den 27. oktober. Du får direkte besked, hvis du er berørt af eventuelle ændringer i forbindelse med din undervisning/foredrag.

Læs retninglinjerne her

Covid-19

Senest opdateret: 27. oktober kl. 09.25

Sammen sikrer vi trygge rammer

Det er sikkert for dig at gå på aftenskole hos FOF Aarhus. Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og tilrettelægger vores aktiviteter, så du kan føle dig tryg ved at indgå i sociale fællesskaber hos os.

Regeringen har præsenteret en række nye tiltag i kampen mod coronavirus. Som aftenskole kan vi heldigvis fortsætte langt hovedparten af vores aktiviteter. Det drejer sig om:

 • Foredrag, kor og stillesiddende aftenskoleundervisning (f.eks. sprogundervisning og anden klasseundervisning), hvor forsamlingsforbuddet fortsat er 500 mennesker.
 • Alle hold med 9 eller færre deltagere.

For alle øvrige hold gælder det nye forsamlingsforbud med krav om maksimalt 10 deltagere inkl. underviser. 

Alle berørte kursister vil få direkte besked. Hvorvidt undervisningen udskydes, omlægges eller helt aflyses afhænger af de specifikke retningslinjer for aftenskoleområdet, som først meldes ud fra Kulturministeriet i løbet af de kommende dage.

Husk mundbind/visir

Fra og med den 29. oktober skal du bære mundbind eller visir, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Aarhus, dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned. Der kan være andre særlige hensyn, der gør sig gældende – se retningslinjerne for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. 

Se Sundhedsstyrelsens pjece om brug af mundbind og hvem der er undtaget fra de generelle retningslinjer.

Tak for din hjælp

Når du deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte: Hold afstand, vask/sprit hænder, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt og bliv hjemme, hvis du er syg. Hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os, beder vi dig om at informere os.

Af hensyn til din og vores underviseres sikkerhed har vi derudover indført en række ekstra retningslinjer for at sikre, at al undervisning foregår i trygge rammer:

Afstand

 • Vores lokaler lever op til anbefalingerne om kvadratmeter og/eller afstand, så der kan sikres den anbefalede afstand mellem deltagere.
 • Ved foredrag og klasseundervisning i egne undervisningslokaler tilstræber vi god plads mellem alle deltagere med en passende stoleopstilling.
 • Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.
 • Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden din undervisning begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

Hygiejne

 • Det er vigtigt, at du vasker eller spritter hænder, når du træder ind og ud af undervisningslokalet – medbring selv håndsprit.
 • På bevægelseshold, hvor der benyttes redskaber, skal du selv medbringe disse og møde op omklædt til undervisningen.
 • Fra og med den 29. oktober, skal du bære mundbind eller visir, når du går til og fra undervisningslokalet og når du bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned.


Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder 
– se særlige retningslinjer for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende hvis nødvendigt. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer her: coronasmitte.dk

Særlige forholdsregler for de enkelte fagområder

 • Bevægelseshold

  På bevægelseshold, hvor der benyttes redskaber, skal du selv medbringe disse. Det kan fx dreje sig om yoga-/træningsmåtter og andre redskaber som håndvægte og bolde. Inden undervisningsstart vil du få besked, hvis du selv skal medbringe noget.

  Fra og med den 29. oktober skal du bære mundbind/visir, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Aarhus, dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned.

  Du kan se en oversigt over de redskaber, som du eventuelt vil få brug for her.

  Af hensyn til sikkerheden er omklædningsrummene lukket af, og vi vil derfor bede dig om at møde omklædt.

 • Kompenserende svømning

  Til den kompenserende svømning vil vi naturligvis tage de nødvendige forholdsregler, så det er trygt for dig at deltage.

  Derfor vil de følgende forholdsregler gælde:

  • Det er vigtigt, at du overholder den tid, der er sat af til omklædning/bad før og efter undervisningen (15 min. før og 10 min. efter), så der ikke bliver trængsel i omklædningen. Har du ikke mulighed for at overholde tiden, bedes du kontakte FOF Aarhus.
  • Der er krav om at bære mundbind/visir i omklædningen. Vi anbefaler også, at du medbringer håndsprit.
  • Når du har klædt om, bedes du afspritte skabslåge, håndtag og bænk med de afspritningsservietter, som findes på stedet.
  • Hvis du har brug for svømmebriller, skal du selv medbringe disse.
  • Følg venligst de anvisninger og skilte, der er på stedet vedr. indgang til omklædningsrum, afstand, ophold i gangene mm. Medhjælperne kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om noget.
  • Vi vil bede dig om ikke at møde før tid, så vidt muligt, så der ikke bliver trængsel.
  • Medhjælperne og underviserne bærer mundbind eller visir, når de er i omklædningen eller i tæt kontakt med deltagerne.
  • Vi følger naturligvis de gældende retningslinjer for afstand og antal deltagere i vandet.
  • Vi opfordrer desuden til, at du følger Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger.
 • Selvtræning på lokalcentre

  På lokalcentrene kan der gælde særlige forholdsregler. Du kan læse om åbningstider og det maksimale antal borgere i de enkelte lokaler på de forskellige lokalcentre ude i lokalcentrene.

  Generelle retningslinjer for selvtræning på lokalcentrene:

  Retningslinjer for selvtræning på lokalcentre

 • Før-/efterfødselshold

  Der vil minimum være 4 m2 gulvareal til hver deltager. Vi har ekstra fokus på rengøring af kontaktflader som dørhåndtag, gelændere m.m., og der luftes grundigt ud efter hvert hold. Efter undervisningen skal alle kursister selv aftørre evt. anvendte redskaber med desinfektionsmiddel. Der er desuden opsat ekstra dispensere med håndsprit.

  Du bedes medbringe:
  Lagen, tæppe, pude og drikkedunk.
  På før fødsels-kurser anbefaler vi, at du selv medbringer mundbind/visir til vejrtrækningsøvelserne.

 • Madhold

  I køkkenerne vil der naturligvis være rig mulighed for at vaske hænder. Vi anbefaler også, at du selv medbringer håndsprit.

  Fra og med den 29. oktober skal du bære mundbind/visir, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Aarhus, dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned.

  Vi laver som oftest maden i par, og der vil i køkkenstationerne være mulighed for at holde god afstand.

  Der er som udgangspunkt nok køkkenredskaber til, at du kun skal dele redskaber med din makker. Bliver det nødvendigt, at et redskab benyttes af flere, skal alle huske at vaske det grundigt af efter hver brug.

  Når du henter råvarer fra det fælles råvarebord, er det vigtigt, at du har handsker på. Handskerne kan naturligvis også benyttes under hele kurset. Du kan tage dine egne handsker med eller få udleveret handsker af underviseren.

  På kurser, hvor deltagerne spiser sammen, sidder vi ved store borde med mulighed for at holde afstand, og man spiser den mad, man selv har tilberedt.

 • Foredrag

  Til foredrag vil der være 1 meter mellem hver deltager. Vi fylder salen op fra scenen, så kom i god tid, hvis du vil sikre dig en god plads.

  Fra og med den 29. oktober skal du bære mundbind/visir, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Aarhus, dvs. når du går til og fra et foredrag og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned.

  Ved indgangen vil der være håndsprit.

 • Udflugter med busture

  På alle busture vil der være pladser nok til, at du kan sidde på en sæderække for dig selv.

  Alle deltagere skal selv medbringe mundbind/visir og have det på under hele busturen.