Skip to content

Vil du med til online undervisning? Se alle vores online kurser!

Se online kurser

De fleste aktiviteter med fysisk fremmøde - med enkelte undtagelser - sættes i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, til det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores undervisning.

Se mere

Information om covid-19

Senest opdateret: 24. marts kl. 8.00

Størstedelen af aktivitet med fysisk fremmøde i FOF Aarhus sættes i bero

På grund af alarmerende smittetryk i Danmark forlænges sundhedsmyndighedernes skærpede tiltag nu.

I FOF Aarhus kommer vores kursisters og underviseres sikkerhed naturligvis i første række. Og med den nuværende situation er det særligt vigtigt, at vi tager de nødvendige forholdsregler, så vi kan passe bedst muligt på hinanden.

Derfor sættes det meste FOF-undervisning med fysisk fremmøde i bero til og med foreløbigt torsdag den 20. maj, indtil det af myndighederne meldes ud, at det igen er forsvarligt at genoptage vores kursusaktiviteter. Enkelte hold er undtaget fra nedlukningen, hvilket fremgår af de pågældende hold. 

Hvor det er muligt, vil undervisningen gennemføres på anden vis som fx online undervisning eller foredrag. Du vil blive kontaktet direkte, hvis dette vedrører din undervisning. Du kan læse mere i vores salgsbetingelser.

Alle berørte kursister vil få direkte besked, og vi kontakter dig, så snart vi kan oplyse om, hvornår undervisningsaktiviteterne med fysisk fremmøde vil blive genoptaget.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail til mail@fof-aarhus.dk. Du kan også se vores salgsbetingelser for eventuelle svar.

Online undervisning

Selvom vi ikke kan mødes fysisk lige nu, har du stadig rig mulighed for at udfolde dine interesser, lære nyt og møde nye fællesskaber på vores mange forskellige online aktiviteter. Her finder du både gribende foredrag og alverdens spændende kurser inden for sprog, musik, før-/efterfødsel og kreativitet.

Mange kurser vil også starte op med online undervisning og skifte over til fysisk undervisning, så snart det er muligt. På den måde kan du komme i gang med dit drømmekursus allerede nu og se frem til at mødes med dine medkursister, lige så snart det kan lade sig gøre. Det fremgår af de enkelte kurser, om de starter op online.

 

Hvordan bliver det, når undervisningen genoptages?

Selvom vi lige nu er i en ganske særlig tid, ser vi med positive øjne frem til igen at kunne samles om gode aktiviteter og fællesskab. Og det skal være trygt for dig at gå på aftenskole i FOF Aarhus.

Du kan derfor læse om de fremtidige forholdsregler for afholdelsen af aktiviteter nedenfor.

Se også særlige forholdsregler for de enkelte fagområder i bunden af siden.

Coronapas

Når vi genåbner vores aktiviteter, vil der fra myndighedernes side være krav om fremvisning af coronapas. Det betyder, at du som kursist skal være færdigvaccineret, have overstået infektion eller være testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test). Børn under 15 år vil være undtaget. Coronapasset vil både kunne vises gennem den officielle app "MinSundhed" eller med fysisk dokumentation.

Husk mundbind/visir

Du vil skulle bære mundbind eller visir, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Aarhus, dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned. Der kan være andre særlige hensyn, der gør sig gældende – se retningslinjerne for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. 

Se Sundhedsstyrelsens pjece om brug af mundbind og hvem der er undtaget fra de generelle retningslinjer.

Tak for din hjælp

Når du efter nedlukningen deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte: Hold afstand, vask/sprit hænder, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt og bliv hjemme, hvis du er syg. Hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os, beder vi dig om at informere os.

Af hensyn til din og vores underviseres sikkerhed har vi derudover indført en række ekstra retningslinjer for at sikre, at al undervisning kommer til at foregå i trygge rammer:

Afstand

 • Vores lokaler lever op til anbefalingerne om kvadratmeter og/eller afstand, så der kan sikres den anbefalede afstand mellem deltagere.
 • Ved foredrag og klasseundervisning i egne undervisningslokaler tilstræber vi god plads mellem alle deltagere med en passende stoleopstilling.
 • Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.
 • Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden din undervisning begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

Hygiejne

 • Det er vigtigt, at du vasker eller spritter hænder, når du træder ind og ud af undervisningslokalet – medbring selv håndsprit.
 • På bevægelseshold, hvor der benyttes redskaber, skal du selv medbringe disse og møde op omklædt til undervisningen.
 • Du skal bære mundbind eller visir, når du går til og fra undervisningslokalet, og når du bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned.


Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder 
– se særlige retningslinjer for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer her: coronasmitte.dk

Særlige forholdsregler for de enkelte fagområder

 • Bevægelseshold

  På bevægelseshold, hvor der benyttes redskaber, skal du selv medbringe disse. Det kan fx dreje sig om yoga-/træningsmåtter og andre redskaber som håndvægte og bolde. Inden undervisningsstart vil du få besked, hvis du selv skal medbringe noget.

  Du kan se en oversigt over de redskaber, som du eventuelt vil få brug for her.

  Du skal bære mundbind/visir, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Aarhus, dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned.

  Af hensyn til sikkerheden er omklædningsrummene lukket af, og vi vil derfor bede dig om at møde omklædt.

  Enkelte større bevægelseshold, hvor kvadratmeterne tillader det, vil kunne deles op i mindre grupper, som er tilstede i samme facilitet. Der vil i så fald være mindst 2 meter mellem grupperne, som hver især holder sig inden for forsamlingsloftet på 10 personer.

 • Kompenserende svømning

  Til den kompenserende svømning vil vi naturligvis tage de nødvendige forholdsregler, så det er trygt for dig at deltage.

  Derfor vil de følgende forholdsregler gælde:

  • Det er vigtigt, at du overholder den tid, der er sat af til omklædning/bad før og efter undervisningen (15 min. før og 10 min. efter), så der ikke bliver trængsel i omklædningen. Har du ikke mulighed for at overholde tiden, bedes du kontakte FOF Aarhus.
  • Der er krav om at bære mundbind/visir i omklædningen. Vi anbefaler også, at du medbringer håndsprit.
  • Når du har klædt om, bedes du afspritte skabslåge, håndtag og bænk med de afspritningsservietter, som findes på stedet.
  • Hvis du har brug for svømmebriller, skal du selv medbringe disse.
  • Følg venligst de anvisninger og skilte, der er på stedet vedr. indgang til omklædningsrum, afstand, ophold i gangene mm. Medhjælperne kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om noget.
  • Vi vil bede dig om ikke at møde før tid, så vidt muligt, så der ikke bliver trængsel.
  • Medhjælperne og underviserne bærer mundbind eller visir, når de er i omklædningen eller i tæt kontakt med deltagerne.
  • Vi vil naturligvis følge de gældende retningslinjer for afstand og antal deltagere i vandet.
  • Vi opfordrer desuden til, at du følger Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger.
 • Selvtræning på lokalcentre

  På lokalcentrene kan der gælde særlige forholdsregler. Du kan læse om åbningstider og det maksimale antal borgere i de enkelte lokaler på de forskellige lokalcentre ude i lokalcentrene.

  Generelle retningslinjer for selvtræning på lokalcentrene:

  Retningslinjer for selvtræning på lokalcentre

 • Før-/efterfødselshold

  Vi afholder online fødselsforberedelse og ve-træning! Løbende nye hold.

  Fysisk fremmøde:
  Der vil minimum være 4 m2 gulvareal til hver deltager. Vi har ekstra fokus på rengøring af kontaktflader som dørhåndtag, gelændere m.m., og der vil blive luftet grundigt ud efter hvert hold. Efter undervisningen skal alle kursister selv aftørre evt. anvendte redskaber med desinfektionsmiddel. Der er desuden opsat ekstra dispensere med håndsprit.

  Du bedes medbringe:
  Lagen, tæppe, pude og drikkedunk.
  Det er vigtigt, at du selv medbringer mundbind. Det skal benyttes, når du kommer til og fra undervisning, og hvis du bevæger dig rundt i lokalet. Du behøver ikke bære mundbind under de praktiske øvelser.

  Hvis undervisningen er målrettet børn, gælder forsamlingsloftet på 50 personer og omfatter børn og det antal voksne, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten. Det kan fx være musik og rytmik.

  Hvis undervisningen er målrettet voksne, gælder forsamlingsloftet på 10 personer. Det kan fx være efterfødselshold.

 • Madhold

  I køkkenerne vil der naturligvis være rig mulighed for at vaske hænder. Vi anbefaler også, at du selv medbringer håndsprit.

  Du skal bære mundbind/visir, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Aarhus, dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned.

  Vi laver som oftest maden i par, og der vil i køkkenstationerne være mulighed for at holde god afstand.

  Der er som udgangspunkt nok køkkenredskaber til, at du kun skal dele redskaber med din makker. Bliver det nødvendigt, at et redskab benyttes af flere, skal alle huske at vaske det grundigt af efter hver brug.

  Når du henter råvarer fra det fælles råvarebord, er det vigtigt, at du har handsker på. Handskerne kan naturligvis også benyttes under hele kurset. Du kan tage dine egne handsker med eller få udleveret handsker af underviseren.

  På kurser, hvor deltagerne spiser sammen, sidder vi ved store borde med mulighed for at holde afstand, og man spiser den mad, man selv har tilberedt.

 • Kor, sang, orkestre og koncerter

  kor og orkestre vil undervisningen kunne tilrettelægges efter retningslinjerne for kulturarrangementer med siddende publikum, hvor forsamlingsloftet er 500. Alle deltagere skal da sidde med den krævede afstand (2 meter ved kor) og med front mod underviseren.

  Ved koncerter er det koret eller orkestret, som er på scenen, og derfor træder det lille forsamlingsloft i kraft, så der højst må være 10 personer på scenen. Såfremt afstands- og pladskravet kan overholdes, må der være op til 500 til stede (aktører, publikum og personale inklusive).

 • Foredrag

  Til foredrag vil der være 1 meter mellem hver deltager. Vi fylder salen op fra scenen, så kom i god tid, hvis du vil sikre dig en god plads.

  Du skal bære mundbind/visir, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Aarhus, dvs. når du går til og fra et foredrag og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned.

  Ved indgangen vil der være håndsprit.

 • Udflugter med busture

  På alle busture vil der være pladser nok til, at du kan sidde på en sæderække for dig selv.

  Alle deltagere skal selv medbringe mundbind/visir og have det på under hele busturen.