Skip to content

Har vi indflydelse på vejret?

Har vi indflydelse på vejret?

Jesper Theilgaard, meteorolog, tidl. tv-vært, forfatter og klimaekspert  

 Har vi indflydelse på vejret? Hvad sker der med vejret? Det er gået op for de fleste, at vejret - også her i Danmark - har ændret sig.
Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser om. Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer, og hvad er risikoen for fremtiden - og for vores børn og børnebørn?

Spørgsmålene er mange, og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste.

Han giver et letforståeligt indblik i den komplicerede klimadebat - men også en fortælling om de muligheder, forandringerne giver.
Desuden kommer han ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Paris-aftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad gør verden for at forbedre den?
Hvad sker der med vejret?
Det er gået op for de fleste, at vejret - også her i Danmark - har ændret sig. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser om.
Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer, og hvad er risikoen for fremtiden - og for vores børn og børnebørn?