Skip to content

Workshop: Fællesskabet og det gode, bæredygtige liv

Workshop: Fællesskabet og det gode, bæredygtige liv

– Musik, mening og mennesker

Denne workshop består af to eftermiddage med fokus på de menneskelige møder, altså fællesskabets betydning for det gode og meningsfulde liv.

Vi henter inspiration i musikken og psykologien, som afsæt for indre refleksion og fælles dialog. 

Workshoppen er for dig som: 

  • Trænger til at sænke tempoet og lade fællesskabet være din klangbund for en stund.
  • Har lyst til at lade tankerne flyve frit og se hvor det bringer dig hen. 
  • Er optaget af meningsbærende dialog som kan vokse ud af en fælles inspiration. 

Gitte og Anne sætter scenen til dialog med musik, sangtekster og inspirerende citater og metaforer fra psykologiens verden. 

Gitte er musiker, sanger, skuespiller og forfatter. Hun er uddannet dramapædagog og musikpædagog og har arbejdet med forskellige former for kreative processer og gruppe-facilitering i en lang årrække. 

Anne er psykolog og specialist i samtaleterapi og forfatter. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling, gruppedynamikker og vitaliserende livsprocesser. 

De er begge optaget af hvad det vil sige at være menneske, hvordan hverdagen fyldes af meningsfuldhed og vitalitet og indre balance. Sammen eksperimenterer de med hvad der kan opstå i mødet mellem kunsten og psykologien. 

De glæder sig til at sætte scenen til to eftermiddage med undersøgende dialoger, til gavn for den enkelte deltager og gruppen som helhed.

Tilmeldingsfrist 29. august 2023