Skip to content
Filosofi, fællesskab og følelser

Filosofi, fællesskab og følelser - Thomas Nørgaard

Filosofi, fællesskab og følelser - Thomas Nørgaard

Bemærk!! Ændring af dato i forhold til katalog. Nye datoer er 8. februar, 22. februar og 7. marts 2024

 

Filosofiske saloner

Filosofi kan måske synes meget akademisk og verdensfjern, men det bør den ikke være, mener Thomas Nørgaard, som i disse tre saloner undersøger ­filosofiens rolle for de alment-menneskelige og verdensnære fællesskaber. 

Det kommer til at handle både om de nære personlige forbindelser og om de store politiske fællesskaber. Og så kommer det til at handle om følelser. Mange forbinder måske filosofi med fornuftens sejr over følelserne, men der findes også en filosofisk tradition der ser følelserne som bærere af forståelse og som centrale for det fælles liv. Thomas Nørgaard drager nytte af denne tradition, når han slår et slag for nogle af fællesskabets centrale følelser: medlidenhed, venskab, og vrede. 

Hvad skal vi med medlidenhed? 
Hvis vi tænder for tv-avisen, bliver vi som regel vidner til lidelser i hele verden – små, store og enorme. Ventelister på sygehusene. Dårlige forhold på vores plejehjem. Flygtninge fra krigen i Ukraine. Børn dræbt af bomber i Gaza. Hungersnød i Congo. Der er meget man skal forholde sig til i løbet af en halv time. Selv de mest robuste kan føle sig overvældede og hjælpeløse. Medlidenheden synes måske tyndslidt og hvad kan man egentlig gøre ved alle de problemer som almindeligt menneske i en travl hverdag? Opgivelsen og kynismen ligger lige om hjørnet, men i dette foredrag slår Thomas Nørgaard et slag for medlidenheden, både den nære og den der engagerer os i den store verden.

Hvad skal vi med venskab?
Når vi moderne mennesker fokuserer på kærlighed, er det ofte den romantiske kærlighed vi er interesserede i. Venskab er vigtigt, mener de fleste, men den får ikke så megen filosofisk opmærksomhed som man kunne ønske. Det var anderledes i antikken, hvor venskab tit blev set som den vigtigste form for kærlighed. I dette foredrag slår Thomas Nørgaard er slag for venskabet som en central form for kærlighed, og for dens kusine: venligheden. Disse relationer er vigtige for fælleskabet, ikke mindst for de fællesskaber der handler om oplysning og dannelse.

Hvad skal vi med vrede?
Vreden kan synes aggressiv, hævngerrig og ødelæggende for fællesskabet. I den kristne tradition, er vreden ofte set som syndig. I politisk filosofi bliver vreden tit kritiseret som ikke-fornuftig, egoistisk eller destruktiv. Der findes dog en filosofisk tradition, der ser vreden anderledes og mere positivt. I lyset af denne tradition, forsvarer Thomas Nørgaard vreden som en følelse med insigt, som peger i retning af frihed, retfærdighed og fornyet fællesskab.

Hvert foredrag varer 45 minutter. Efter en kort pause med snacks og en drink, åbner vi for den ­filosofiske salon med spørgsmål og livlig diskussion. 

Se flere hold om filosofi HER