Skip to content

Læs din Bibel - forstå dig selv

Læs din Bibel - forstå dig selv

Johannesevangeliet 10

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud.


Den vej, Jesus her leder disciplene ad, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Temaet på denne sidste mødegang er "Opstandelsen". Undervisningen består af oplæg, små meditationer og samtaler.

 

Denne studiekreds kører uden tilskud fra Folkeoplysningsloven.