Skip to content

Bliv klogere på Reno Djurs

Bliv klogere på Reno Djurs

Bliv klogere på Reno Djurs

”Affald er ressourcer”, hører man ofte. Men er det sandt?

Reno Djurs, som er de to Djursland-kommuners fælles affaldsselskab, arbejder efter en klar plan for at optimere ressourceudnyttelsen af borgernes affald. Der er mange gode og positive historier om affald, der genbruges eller genanvendes til nye produkter – men ”affald” er desværre også synonymt med store udfordringer og vanskelige dilemmaer.

Mødet hos Reno Djurs vil handle om både højtflyvende teorier og mere jordnær praksis. Fra et overordnet perspektiv om affald og ressourcer, cirkulær økonomi og klimaperspektiver vil der være disse meget konkrete nedslagpunkter:

  • Anlægget ved Glatved Strand

Reno Djurs ejer og driver et stort affaldsbehandlingsanlæg ved Glatved Strand. Anlægget er endestation for affald, som ikke kan genanvendes eller ressourceudnyttes på anden vis. Reno Djurs vil fortælle om, hvad der sker på anlægget.

  • Ny renovationsordning

Med ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” har et stort folketingsflertal besluttet, at alle husholdninger i Danmark skal sortere affald i 10 fraktioner – vel at mærke i affaldsbeholdere, der skal opstilles hos hver enkelt grundejer. Reno Djurs vil fortælle om tilrettelæggelsen af den nye ordning. Og om, hvad det kommer til at betyde for husholdningerne - og for miljøet.