Skip to content

Læs din Bibel - forstå dig selv

Læs din Bibel - forstå dig selv

Johannesevangeliet 9


Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej.
I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud.
Den vej, Jesus her leder disciplene ad, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske.
Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.
Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

 

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Alle kan deltage. Undervisningen består af oplæg, små meditationer og samtaler.