Skip to content

Kontoret og telefonen er lukket i uge 43 grundet kursusafholdelse og planlægning af forårsprogram - du er velkommen til at sende en mail til f@f-djursland.dk og vi vil svare dig hurtigst muligt.

Sidstehjælp

Formålet med "Sidstehjælp" er at bibringe almen befolkningen en øget viden om døden og det at være døende, ud fra en forhåbning om derved at gøre den enkelte - en lille smule - bedre i stand til at stå i denne svære situation i deres liv. For eksempel at vide "at man ikke dør, fordi man holder op med at spise, - men at man holder op med at spise og drikke, fordi man er døende".

Kurset "Sidstehjælp" er udviklet af Foreningen for Palliativ Indsats som et koncept a la "Førstehjælp". Formålet er at klæde danskerne på til bedre "at kunne være i" og håndtere det at støtte og drage omsorg for døende. Flere undersøgelser viser nemlig, at vi danskere helst ikke vil tænke på alvorlig sygdom og død - og i hvert fald slet ikke beskæftige os med det, når det ikke er aktuelt for en af vores nærmeste. Dette betyder, at mange oplever, at de i høj grad er erfaringsløse i forhold til at forvalte nogle af de problematikker, der opstår i forbindelse med den sidste levetid og døden. 

Kurset indeholder forskellige aspekter omkring det at være døende, selve dødsprocessen og om det at være pårørende. Vi vil komme ind på spørgsmål om fysiske/ kropslige forhold, psykologiske processer, sociale og juridiske problemstillinger, eksistentielle og åndelige temaer samt sorg/sorgprocessen. 

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Tirsdag 15.03.2022 17:00-21:00 Rønde, Hospice Djursland Helle Dalby Kristensen

Helle Dalby Kristensen

Helle har været sygeplejerske i mange år og har været særligt optaget af arbejdet med uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende en stor del af årene. Har været med i arbejdet på Hospice Djursland siden det åbnede i 2007, først som sygeplejerske og siden som souschef fra 2008. "Arbejde i og med relationer er en af mine drivkræfter".

Helle Dalby Kristensen har været sygeplejerske i 34 år og har været særligt optaget af arbejdet med uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende de sidste 20 år. Helle har været med i arbejdet på Hospice Djursland siden det åbnede i november 2007, først som sygeplejerske og siden som souschef siden juli 2008. Hun har tidligere arbejdet både på hospital og i kommunen som hjemmesygeplejerske og har sideløbende uddannet mig indenfor ledelse.