Skip to content

Undervisningsforhold

UNDERVISNINGSTID:

En undervisningstime kaldes en lektion og er i henhold til lovgivningen på 45 minutter + 10 min. pause. Motionshold springer pausen over. Ved hvert hold er oplyst antallet af lektioner, og det er den undervisning, man betaler for.

BØGER og MATERIALER:

Alle materialer (bøger, fotokopier, stof, råvarer etc) betales af deltagerne - i samråd med læreren. FOF sælger ikke undervisningsbøger, men ved sproghold er angivet en grundbog (bør være anskaffet omkring kursusstart)

FERIER:

Da FOF primært benytter folkeskolernes lokaler, er der ingen undervisning i skolernes ferier (efterårs-, vinter- og juleferie).

DELTAGERGEBYRET:

Deltagergebyret er kursistens pris for deltagelse på et hold. Prisen er relativt lav hos FOF i Egedal kommune, da der er indregnet et kommunalt tilskud. Dette deltagergebyr skal være betalt før kursusstart. Skulle et hold blive aflyst, vil deltagergebyret naturligvis blive tilbagebetalt. 

FRAMELDING og TILBAGEBETALING:

Ønsker man at framelde sig et hold, kan dette ske på et hvilket som helt tidspunkt, men deltagergebyret vil kun blive tilbagebetalt, hvis framelding sker senest 14 dage før kursusstart. I flg. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, er FOFs kurser IKKE omfattet af fortrydelsesretten. 

PENSIONISTRABAT:

Egedal kommune yder ikke mere tilskud til pensionister. Derfor har FOFs bestyrelse besluttet, at man vil yde 10% rabat pensionister med bopæl i Egedal kommune. Denne rabat ydes til alle hold, hvor det er angivet i program/hjemmeside.