Skip to content

FOF Frederikssund bliver nu en del af noget større. I et samarbejde med FOF Roskilde, FOF Lejre, FOF Holbæk og FOF Odsherred dækker vi nu hele "Fjordlandet" Det betyder mange flere tilbud til gavn og glæde for alle vores deltagere. Administrationen centraliseres i FOF Roskildes lokaler, Skomagergade 15, 3. sal og det er også herfra tilmeldinger fremover administreres. Klik på ”Se alle kurser” og se alle vores tilbud efterhånden som de bliver lagt op.

Undervisning

MATERIALER:

Alle de materialer, som skal anvendes i forbindelse med undervisningen, skal betales af deltagerne. Det kan være bøger, liggeunderlag, stof, kort etc., samt fotokopier og lign. Det vil ofte være en god idé at indkøb sker i samråd med holdets lærer, men der kan normalt ikke handles gennem lærer eller FOFs kontor.

I nogle sprogfag vil lærebogen være oplyst i programmet, men den enkelte må selv anskaffe bogen, f.eks. via boghandler - og gerne før undervisningens start.

UNDERVISNINGEN:

Ud for det enkelte hold står anført antallet af lektioner á 45 min, som man betaler for ved tilmelding. Ligeledes oplyses Undervisningssted og underviser. Hvis lærerens tlf. er opgivet, vil det være OK at kontakte læreren med henblik på vejledning om undervisningen - men man kan ikke tilmelde sig hos læreren. Tilmelding kan kun ske til skolens kontor på tlf. 53 61 63 05 eller mail: frederikssund@fof.dk

FERIER:

FOF har det meste af sin undervisning på kommunens folkeskoler, og dermed følger vi også folkeskolens ferier. Der vil således ikke være undervisning i f.eks. efterårsferien (uge 42), jule- og nytårsferien samt vinterferien (uge 7).

BETALING:

Efter tilmelding udsender FOF en mail med opkrævning til den mailadresse, der ved tilmeldingen blev opgivet. Er der ingen mail, fremsender vi et girokort med en betalingsfrist. Girokortet indeholder alle relevante startoplysninger.Opkrævning udsendes normalt et par uger før kursusstart, når holdets oprettelse er sikret. En tilmelding er ikke gyldig, før der er betalt.