Skip to content

NY DATO: Vores Workshop med blomster og naturens materialer er flyttet til lørdag den 9. april kl. 10.00 - 15.20

Navigation og Duelighedsteori

Navigation og Duelighedsteori

Duelighedsprøvens teoretiske del.

Undervisningen til duelighed starter på Ådalens skole i Frederikssund tirsdag den 5. Oktober 2021 kl. 18.00 - 20.35

Pensum for undervisningen, der er tilrettelagt således at det opfylder Dansk Sejlunions krav til den teoretiske del, består af: Kendskab til opbygning af søkort, udmåling af kurs samt korrigering for magnetisk misvisning. Udmåling distancer i søkort. Beregning af vind og strøms indvirkning på fart og kurs. Sammenhæng mellem tid, fart og distance. Udtagning samt afsætning positioner i søkort. Positionsangivelse ved anvendelse pejlinger, stedlinjer og dybdekurver. Farvandsafmærkning, farvandsområder, søvejs- og vigeregler, skibes lys og lydsignaler. Sikkerhed til søs, redningsmidler, brandbekæmpelse, eftersøgning/alarmering. Havmiljø. Sejladsplanlægning, behørig bemanding og vagthold. Det må forventes at være hjemmeopgaver/forberedelse til hver undervisningsaften.

Udgifter til søkort og undervisningsmateriale, sø-sikkerhedskursus og prøvegebyr til censor tilkommer.