Skip to content
Foredrag og koncerter i FOF

Fredagshøjskolen i Haderslev

Fredagshøjskolen i Haderslev (231801 & 231801)
FOF fortsætter den succesfulde fredagshøjskole med 6 foredrag fra Verdenshistorien og nutidens spørgsmål til kendte lokale personer og steder.
Med i pakken planlægges en tur til Odense.
Fredagshøjskolen arrangeres i samarbejde med folkeuniversitetet.
Haderslev Bibliotek, Månen, fredage kl. 10.00 – 1200 (231801) eller kl. 13.00-15.00 (231802)
6 foredrag og en bustur, 850 kr.

27. januar 2023: "Danmarks musikalske landskab" ved musikhistoriker, Karsten Eskildsen, Ribe
De fleste af os kender sange, som relaterer sig til specifikke egne i Danmark. Man tænker bl.a. på ”Blæsten går frisk”, ”For en fremmed barskt og fattigt” eller ”Jylland mellem tvende have”. Men der findes også større egnsbestemte kompositioner som bl.a. ”Fynsk Forår” og ”Københavns Jernbanedamp Galop” foruden en række mindre kendte værker. Hvordan har disse sange og musikstykker bidraget til vores opfattelse af Danmark, og har de stadig gyldighed som alternative, kunstneriske tolkninger af vores nutid? Med fællessange og lyttemusik vil foredraget diskutere disse forhold og forhåbentligt samtidigt inspirere til nye oplevelser af det danske landskab.

10. februar 2023: "H.C Andersen og Odense" ved Seniorforsker, museumsinspektør. Ph.d., mag.art i Litteraturvidenskab Ejnar Stig Askgaard
Skønt H.C. Andersen kun boede i Odense de første 14 år af sit liv, satte denne barndomstid præg på hans forfatterskab og hans tankeverden. I foredraget vil seniorforsker ved H.C. Andersens Hus Ejnar Stig Askgaard fortælle om Andersens fattige familie, overtroen, kunstnerdrømmene og hans forfatterskab, som også tog sin begyndelse i fødebyen.

24. februar 2023: "Den dansk sprogforsker Rasmus Rask i samtid, eftertid - og i litteraturen" ved Professor emeritus Frans Gregersen
Rasmus Rask (1787-1832) var en helt usædvanlig sprogbegavelse som allerede i skoletiden kastede sig over oldislandsk. Han grundlagde senere den nordiske historiske sprogforskning med en grammatik, en læsebog og de første kritiske udgaver af de islandske sagaer. Men sin hovedindsats ydede han som grundlægger af den historiske sprogsammenligning som har ført os frem til et klart billede af de europæiske og visse af de indiske sprogs historie (heraf betegnelsen de indoeuropæiske sprog). Rask rejste selv til Indien og opkøbte her vigtige håndskrifter for det danske kongelige bibliotek inden han fysisk og psykisk nedbrudt kom hjem til fædrelandet. Han grundlagde efter hjemkomsten den moderne danske retskrivning men fik ingen tak herfor. Han har inspireret samtlige danske sprogforskere og hans eventyrlige liv har dannet baggrund for flere skønlitterære værker. Gennem genfortælling og ved oplæsning af Rasks egne ord og af passager fra forfatternes fortolkning af hans skæbne tegnes et billede af det ensomme geni i guldalderens København.

3. marts 2023 Udflugt til Odense, program følger, afgang fra Hertug Hans Plads i Haderslev, hjemkomst ca. kl. 17.00
Vi skal opleve H.C. Andersen hjemby
 by, bl.a. besøge H.C. Andersens hus.

24. marts 2023: "Klimaforandringer: Hvad sker der nu? Hvad kan vi forvente om fremtidens klima?" ved Professor Jens Hesselbjerg Christensen
FN's klimapanel udgiver med jævne mellemrum sine klimarapport og de viser, med større og større detalje, hvad vi ved om de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser og hvad fremtiden vil byde på. Aftenens forelæser, Jens Hesselbjerg Christensen, har været hovedforfatter på flere kapitler om regionale klimaændringer i klimapanelets rapporter. Foredraget vil kredse om den videnskab, der ligger til grund for rapporternes resultater og konklusioner. Der vil blive stillet skarpt på de videnskabelige landvindinger der har gjort at klimapanelet nu er i stand til med stor sikkerhed at sige at de seneste års globale opvarmning er menneskeskabt. Ligeledes at ændringer i nedbørsmønstre, såvel som tilbagetrækning af gletsjere og havis, samt øget afsmeltning fra Grønland og senest Antarktis, også skyldes vores udledning af drivhusgasser.

31. marts 2023: "Statskup - hvad foregår der?" ved Professor Christian Bjørnskov
Statskup – hvad foregår der?
I december 2022 blev et planlagt statskup afsløret i Tyskland, mens præsidenten forgæves forsøgte at kuppe sig til magten i Peru. Selvom mange troede, at kup var et overstået problem, har der de sidste ti år været 28 kupforsøg i verden. Spørgsmålet er derfor igen, hvad der sker efter kup: Fører de til undertrykkelse og fattigdom, eller kan de løse problemer og måske føre til demokrati? Foredraget handler om den nyeste forskning om et internationalt problem, der er tilbage i medierne igen.

14. april 2023: "Polarforskning - med livet som indsats - med særligt fokus på Knud Rasmussen" ved Søren la Cour Jensen, museumsinspektør og daglig leder af Knud Rasmussens Hus
Polarforskningen har til alle tider været omgærdet af den største dramatik. Arktis er et af de mest isolerede og mennesketomme områder i verden, og har samtidig et af jordens mest ekstreme klimaer. Ekspeditionsdeltagere er frosset ihjel, døde af sult eller forsvundet i de uvejsomme islandskaber. 
Nogen ekspeditioner har udrustet sig med alt tænkeligt udstyr, andre rejste let og med kun det mest basale. Det gælder også i dag, og det er måske netop derfor, at polarforskningen stadig formår at tryllebinde og inspirere til nye eventyr. 
Foredraget vil afdække forskellige syn på Arktis og tilgange til den arktiske udforskning, samt se på hvilke konsekvenser det fik for ekspeditionerne.  

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Fredag 27.01.2023 10:00-12:00 Bispen
2 Fredag 10.02.2023 10:00-12:00 Bispen
3 Fredag 24.02.2023 10:00-12:00 Bispen
Se alle Se færre