Skip to content
Aktiviteter i sommerferien i FOF

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Tilmelding og betaling:
Du kan tilmelde dig vore kurser på mail: fof_ikast@mail.tele.dk eller telefonisk 97152212 som i  august svarer  mandag-tirsdag-onsdag 10.00-12.00

Betaling finder sted ved tilmelding og beløbet indsættes på FOF konto 7641 1038136 med oplysning om kursus samt navn på deltageren. Bemærk du er først tilmeldt når betaling har fundet sted.

VED TILMELDING OPLYSES:
NAVN-ADRESSE-FØDSELSDATO-TELEFON NR.

Tilmelding senest 1 uge før start men jo før, jo bedre: 
Du gør FOF og dig selv en tjeneste ved at til-melde dig hurtigt. Det sikrer dig, at du kommer på det eller de kurser, du ønsker. Venter du for længe, risikerer du at kurset er overtegnet. Ligeledes undgår FOF at aflyse kurser, der kunne være oprettet, hvis et tilstrækkeligt antal deltagere havde tilmeldt sig inden kursusstart.                                     

Deltagergebyret er anført ud for hvert kursus. De med * er prisen for folkepensionister i kommunen samt studerende under SU.

FERIEPLAN:  uge42

ALLE KAN DELTAGE UANSET ALDER ELLER BOPÆL – OG ER MEGET VELKOMMEN.         

Materialeudgifter: Alle priser opgivet i kataloget er for kurset ekskl. materialer.
Materialeudgifter afregnes direkte med underviseren

Bemærk der er p.t. max 9 personer pr. hold grundet corona  

Aftenskolekurser er medvirkende til at sikre en god livskvalitet. 

Velkommen til efterårssæson 2021        
Alice Rinder/forstander