Skip to content
Albertslund Foto Rasmus Petersen | FOF Københavns Omegn

Albertslunds udvikling 1973-2023

Albertslunds udvikling 1973-2023

Vi ser på den tæt-lave bys videre udvikling. Der vil være eksempler fra den nordlige del af Albertslund med Morbærhaven, Galgebakken - også kendt som Vestegnens kartoffelrækker, samt række- og klyngehusene Hyldespjældet. I dag er byens boligmasse under renovering. Samtidig er store byudviklingsprojekter i proces ved Vridsløselille Statsfængsel, Albertslund Centrum, Coop-byen, Hersted Industripark og Hyldager Bakker.

Foredraget ledsages af vin/vand og snacks.
v/ Kirsten Egholk, etnolog og museumsinspektør på Kroppedal Museum