Skip to content
Brug hjernen optimalt | FOF Københavns Omegn

Brug hjernen optimalt

Det er en udbredt myte, at din hjerne begyndte at forfalde i slutningen af tyverne, hvorefter det går ned af bakke. Men nu viser den nyeste forskning, at du kan gøre noget ved det. Hjernen kan trænes og formes som en muskel. Jo mere du bruger hjernen, jo bedre bliver den.

Undersøgelser viser, at mange mennesker kun bruger en mindre del af hjernens kapacitet og dette er enkelt at forbedre. Gennem træning af hjernen, kan du styrke hjernens funktioner såsom koncentration, fokus og nærvær. Hør hvordan du holder dig skarp og øger din mentale kapacitet.

Foredraget er for dig, der vil have inspiration til at træne og forbedre din hjerne hele livet. Du lærer at træne din hjerne, at få hjernen til at hvile og ikke mindst at opnå kontrol over din hjerne hvis ubevidste processer ofte styrer dig, mere end du tror. Du får teknikker til at huske navne, koder, gloser m.m.

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Lørdag 10.02.2024 11:00-13:00 Kilden Heidi Maria Schønberg
Heidi Maria Schønberg | FOF Københavns Omegn

Heidi Maria Schønberg

Maria er Cand. Phil i dansk fra Københavns Universitet med overbygning i kommunikation og medier. Dertil er hun uddannet i anatomi og bevægelseslære med fokus på stress og indlæring, smerteterapi og kostvejledning.

Maria driver en foredrags- og kursusvirksomhed, hvor der holdes fokus på den personlige udvikling, lederskab, trivsel og kommunikation for grupper såvel som enkeltpersoner. Hendes vision er at øge mennesker selvtillid og evner, gøre mennesker i stand til at sprede en positiv ånd og hjælpe mennesker med at sætte mål og udvikle deres kreativitet.

Marias undervisning bygger på respekt og hensyntagen til den enkeltes behov, grænser og fysiske tilstand. Specielt arbejder hun med stresshåndtering, personlig udvikling, samarbejdsprocesser samt trivsel og sundhed på arbejdspladsen. 

Som underviser har Maria mange års erfaring som coach i erhvervslivet, konsulenter, specialister m.m.