Skip to content
Udgravningerne ved Kildedal By i Ballerup | FOF Københavns Omegn

Udgravningerne ved Kildedal By i Ballerup

Udgravningerne ved Kildedal By i Ballerup

Egnen omkring Kildedal Station er rig på oldtidsminder. Kom med og hør om nogle af de nye spændende fund som Kroppedal Museums arkæologer har gjort. De giver vigtig ny viden om egnens tusindårige historie. Kroppedal Museum foretager i 2023 store udgravninger i forbindelse med Ballerup Kommunes udvikling af en ny bydel omkring Kildedal Station. Arkæologerne har blandt andet udgravet et langt palisadeforløb og et hus fra bondestenalder, flere langhuse fra jernalder, middelalder ved bebyggelsen Sørup og et pigtrådssystem fra 1. Verdenskrig. 

Foredraget ledsages af vin/vand og snacks.