Skip to content
Thomas Hart Benton | FOF Københavns Omegn

Amerikansk kunst 1920-1960

Amerikansk kunst 1920-1960

Amerikansk kunst 1920-1950. Modernisme og isolationisme.

Fjerde semester i foredragsserien om amerikansk kunst, arkitektur og kultur. Nu følger vi fattigdommen i ghettoerne, som opstår da millioner af immigranter lander i modtagecentret Ellis Island. Den sociale elendighed registreres af den danske fotograf Jacob Riis og af billedkunstnerne i ”The Ash Can School”. Storbyens hektiske stemning og industrielle udvikling gengives også af ”Precisionisterne”, som maler i kubistisk inspireret abstrakt stil. Navnlig Fords bilfabrikker i Detroit og Hoover Dæmningen fascinerer kunstnerne. I mellemkrigsårene isolerer Amerika sig fra resten af verden og søger nostalgisk en historisk identitet midt i nationens værste krise efter bankkrakket i 1929. ”Regionalisterne” søger indad mod landets legender og historie, eller udad mod det moderne massemenneskes grundlæggende ensomhed i storbyen. Vi afrunder med modernistisk højhusarkitektur og Frank Lloyd Wrights sene værker.