Skip to content
Rundt om Storkøbenhavn | FOF Københavns Omegn

Rundt om Storkøbenhavn – En by for mennesker?

Rundt om Storkøbenhavn – En by for mennesker?

Ved Rådgiver og kulturformidler, mag.art. Lene Skodborg

Livet i hovedstadsområdet er gennemplanlagt. Med Fingerplanen fra 1947 lærte borgerne at bo i en funktionsopdelt by med København som centrum. Med S-tog bevæger man sig langs fingrene og passerer bolig- og byområder, industri- og erhvervsområder samt grønne kiler. Vi skal høre om S-togenes og bilernes betydning for omegnskommunernes udvikling, om et ikke-demokratisk Storkøbenhavn, der afspejler forskellige sociale vilkår og ressourcer mellem kommunerne, samt hvordan man forbinder vækst med skinnebåren trafik.

Hovedstadens letbane kommer til at forbinde omegnskommunerne og bryde endegyldigt med Fingerplanens princip om København som centrum. Det kan give mulighed for ny social og kulturel mobilitet og en mulighed for at skabe et sammenhængende og demokratisk hovedstadsområde. Dog er der nye udfordringer og jeg perspektiverer, hvordan bæredygtighed vedrører ikke blot planlægningen, men er et ansvar, som hver enkelt borger også må påtage sig for at skabe borgernes by fremover.   

Kom med på en kulturhistorisk rejse på fire undervisningsgange, hver af to timers varighed:

1. Kulturmiljøerne – stedernes historie
2. Byplanlægning og identitet
3. Letbanen – infrastruktur i omegnskommunerne
4. Bæredygtighed som grundlag fremover