Skip to content
Torsdagshøjskolen | FOF Københavns Omegn

Tordagshøjskolen

Tordagshøjskolen

Salonværtinder og salonkultur gennem 250 år

Siden 1700-tallet har en lang række handlekraftige og begavede kvinder formået at samle nogle af tidens store personligheder som digtere, malere, komponister, videnskabsmænd og skuespillere omkring sig til et uforpligtende samvær i deres hjem. Her drøftede man tidens nye ideer, forfatterne og digterne læste op af deres nye værker, og værtinderne fungerede ofte som sjælesørgere og virkede inspirerende på gæsterne. Salonkulturen, som den kaldes, blev kort sagt en institution, der blev af central betydning for tidens åndsliv. I seks foredrag med powerpoint fortæller cand.phil. Kirsten Dreyer, der gennem mere end tredive år, har forsket i og skrevet om salonkulturen i guldalderen, om en række af Danmarkshistoriens mest betydningsfulde salonværtinder fra Charlotte Schimmelmann til Karen Blixen, der samlede en kreds af unge digtere og intellektuelle omkring sig.

1. Charlotte Schimmelmann. Salonværtinde i Schimmelmanns Palæ, på Sølyst og Hellebækgaard

2. Friederike Brun. Forfatterinden i Moltkes Palæ i Bredgade og på Sophienholm

3. Kamma Rahbek og livet på Bakkehuset

4. Thomasine Gyllembourg og Johanne Luise Heiberg. Et kulturmiljø på Christianshavn

5. Karen Blixen. Fortælleren på Rungstedlund

6. Else Moltke. Et maler- og forfatterhjem på Frederiksberg